UFK znów przynoszą zyski

Akcje znów przynoszą UFK zyski. Siedem funduszy akcyjnych UFK  w ciągu ostatniego roku  (licząc do końca września 2009 r.) wypracowało zyski. Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 22.10.2009 r.), ich stopy zwrotu nie są co prawda wysokie, a większość jest zdecydowanie poniżej oprocentowania rocznych lokat bankowych. Tylko fundusz dynamiczny aktywnej selekcji Aviva zwiększył wartość swojej jednostki rozliczeniowej prawie o 10 proc. - pisze gazeta. Natomiast trzyletnie stopy zwrotu funduszy akcyjnych są bardzo zróżnicowane i  gorsze niż za ostatnie cztery kwartały. Tylko trzy fundusze w tym okresie są na plusie.
Najlepszy zarobił 10,8 proc., najsłabszy stracił ponad 30 proc. Jednak w dłuższym horyzoncie, pięcio-siedmioletnim, fundusze akcji mają wysokie stopy zwrotu. W ciągu pięciu lat wartość jednostki tych funduszy wzrosła średnio o 35 – 45 proc., a w ciągu siedmiu lat – co najmniej się podwoiła. Ponadto - podkreśla dziennik - wzrost kursów akcji spółek notowanych na giełdzie sprawił, że w krótszych okresach (12 czy 36 miesięcy) stosunkowo niewiele funduszy mieszanych jest na minusie. A nawet gdy mają straty, to na ogół niewysokie.  Do wyjątków należy fundusz aktywny Warta Życie (trzyletni wynik przekracza minus 16 proc. ).Z kolei najlepsze fundusze bezpieczne, np. obligacyjne czy pieniężne, były w stanie zarobić więcej niż najlepsze zrównoważone lub stabilnego wzrostu.
Najwięcej funduszy z najwyższymi stopami zwrotu ma Nordea Życie (nie zmienia się to od kilku kwartałów). Po raz kolejny fundusz gwarantowany Nordea osiągnął w swojej grupie najlepsze rezultaty po 12, 36 i 60 miesiącach. Do grona najefektywniejszych powróciła Aviva (d. Commercial Union).

MetLife potrzebuje nowych kanałów sprzedaży

MetLife wciąż poszukuje nowych kanałów sprzedaży. Chociaż obecnie  głównym partnerem ubezpieczyciela w bancassurance jest Bank Handlowy, towarzystwo zamierza zwiększyć liczbę banków, z którymi współpracuje przy sprzedaży ubezpieczeń - informuje "Parkiet"(Nr z  22.10.2009 r.) Ubezpieczyciel rozpoczął w bieżącym roku współpracę z pośrednikami finansowymi. Według gazety,  ofertę MetLife ma w tej chwili sześć takich firm. Pomimo to MetLife w  I półroczu 2009 r. zmniejszył przypis składki brutto w stosunku do analogicznego okresu  2009 r. o 77 proc. i  zebrał około 60,9 mln zł. Towarzystwo  zwiększyło jednak liczbę klientów - podkreśla dziennik. I tak, na koniec czerwca 2009 r. spółka  miała 18,6 tys. czynnych polis indywidualnych (o 33 proc. więcej niż przed rokiem) oraz 16 tys. polis grupowych (przy 14 tys. przed rokiem). W planach ubezpieczyciela jest również rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń posagowych.Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT