UFK znowu popularne

Klienci wracają do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). W pierwszej połowie 2010 r.  wartość aktywów zgromadzonych w nich wzrosła do ponad 32 mld zł – podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2010 r.), powołując się na raport  Analizy Online. I tak, od  stycznia do czerwca 2010 r. aktywa ubezpieczeniowych funduszy wzrosły o 1,3 mld zł, czyli o 4,2 proc. "DGP" przypomina, że do  rekordowego poziomu aktywów UFK z połowy 2007 r.-  prawie 36 mld zł - brakuje już tylko 10 proc.. W ciągu pierwszego półrocza 2010 r. do UFK napłynęło do nich łącznie 1,4 mld zł netto. To więcej  niż w dwóch ostatnich latach, kiedy średnio było to 500 mln zł. Wzrost aktywów odnotowały duże fundusze, zarządzane przez firmy o kapitale większym niż 350 mln zł. Na 23 monitorowanych przez Analizy Online ubezpieczycieli, 19 zwiększyło w ciągu pierwszego półrocza br. wartość aktywów w swoich UFK - pisze dziennik.
Niekwestionowanym liderem rynku pozostaje Aviva TUnŻ, której  aktywa wzrosły do poziomu 10,8 mld zł, czyli o 0,7 proc. Następny Aegon TUnŻ ma obecnie 14,1 proc. udziałów w rynku UFK, a ING TUnŻ – ponad 10 proc. Z kolei  rekordzistą, jeśli chodzi o wzrost, jest Europa TUnŻ, której aktywa w  pierwszej połowie roku wzrosły aż o 79 proc. Wśród mniejszych towarzystw dobrymi wynikami mogą także pochwalić się Benefia TUnŻ oraz BZ WBK-Aviva TUnŻ. Natomiast  wśród dużych graczy na rynku UFK wyraźnie wyższe od konkurencji tempo wzrostu wartości aktywów odnotowały jedynie TUnŻ Warta (prawie 30-proc. wzrost) oraz Axa Życie TU (ponad 25 proc.).

W planach powstanie konkurencji dla NFZ
 
Według Ewy Kopacz, minister zdrowia, konsultacje projektów ustaw pakietu zdrowotnego potrwają do końca września br.  Pakiet zmian w ochronie zdrowia  przewiduje m.in. powstanie zakładanych np. przez ubezpieczycieli prywatnych funduszy, które mają na równych zasadach konkurować o publiczne składki z NFZ, czyli o ok. 60 mld zł rocznie. Ponadto, mają one  umożliwić  konkurencję o obowiązkowe składki oraz rozbudować  prywatne ubezpieczenia - pisze "Parkiet" (Nr z 11.09.2010 r.).  Jednak na zmiany trzeba będzie poczekać. Dopiero w  2012 r. ruszy program pilotażowy w województwie na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Na tej podstawie zostanie opracowany system, który ma rozpocząć funkcjonowanie od 2014 r. - zauważa gazeta. Z kolei,  zdaniem Jakuba Szulca, wiceministra zdrowia, w celu przeciwdziałania selekcji pacjentów, konieczne będzie wprowadzenie systemów wyrównawczych między funduszami. Przy tym,  należy uporządkować przepisy w taki sposób, żeby szpitale nie obawiały się podpisywania umów z ubezpieczycielami.
Ponadto,  w przyszłorocznym planie jest upowszechnienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. .

Złoto Teksasu od Aviva TUnŻ  i Banku PKO BP

PKO Bank Polski oferuje swój najnowszy produkt  inwestycyjny - polisę  strukturyzowaną  Złoto Teksasu. Produkt, przygotowany we współpracy z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i oparty o cenę ropy naftowej WTI,  pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach ceny jednego z najbardziej pożądanych surowców, przy 100 proc. ochronie kapitału na koniec inwestycji - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.09.2010 r.).  Klienci uzyskują zaś dostęp do rynku ropy naftowej WTI (West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil). Ropa WTI to jeden z dwóch najbardziej znanych rodzajów tego surowca, na których przeprowadza się transakcje na światowych rynkach. Zdaniem Adama Frankowskiego, dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, ponieważ ceny ropy naftowej są historycznie słabo skorelowane z rynkiem akcji, więc  Złoto Teksasu jest  doskonałą  propozycją przede wszystkim dla klientów, którzy mają już produkty oparte o rynek akcji i chcą zdywersyfikować swój portfel. Produkt zapewnia zaś  100 proc. udział we wzroście lub spadku ceny ropy naftowej WTI po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że cena ropy naftowej w tym okresie nigdy nie będzie równa lub wyższa od 150 proc. początkowej wartości ani równa lub niższa od 50  proc. początkowej wartości.
Polisa strukturyzowana Złoto Teksasu oferowana jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Okres inwestycji trwa 3 lata, tj. od 19 października 2010 do 18 października 2013.. Minimalna wysokość inwestycji wynosi 5 tys. zł.

„Program Busola" dostępny w sieci Internet 

„Program Busola" to kolejny produkt w  ofercie  ubezpieczeniowo-inwestycyjnej  Polbanku. Przygotowany we współpracy z Aegon TUnŻ  łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania w kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych.  Jego strategia inwestycyjna zakłada - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.09.2010 r.) -  że im dłużej klient oszczędza, tym większe może osiągnąć zyski dzięki wykorzystaniu efektu kuli śniegowej w postaci procentu składanego.  „Program Busola" jest przeznaczony  przede wszystkim dla osób, które chcą oszczędzać regularnie i długoterminowo. Umożliwia inwestowanie w 52 fundusze inwestycyjne, dobrane przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie - klienci samodzielnie mogą decydować o wyborze funduszy.  Składki w ramach produktu mogą być regulowane miesięcznie, rocznie lub w dowolnym momencie, jako dodatkowe wpłaty wolnych środków. Minimalna wartość składki miesięcznej wynosi 200 zł, rocznej 2000 zł.  Klient ma  całodobowy dostęp do rachunku przez internet.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT