UNIQA TU na Życie S.A. zamierza być Ubezpieczycielem Nowej Generacji

UNIQA TU na Życie S.A. uzyskało w 2009 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 960,8 mln zł. Przy tym składka regularna wyniosła 47,2 mln zł  (wzrost o 38,5 proc. w porównaniu z 2008 r.)- podaje Prnews.pl (www.prnews.pl z 29.04.2010 r.). Kluczowe znaczenie miał tu rozwój ubezpieczeń grupowych (108 proc. wzrost) oraz wysoka dynamika przypisu  w pozostałych grupach. I tak, w produktach indywidualnych odnotowano wzrost o 19 proc. oraz wzrost bankowych ubezpieczeniach kart i kredytów (15 proc.). Natomiast składka jednorazowa wyniosła 913,6 mln zł, i - podobnie jak w poprzednich okresach - wynika ona głównie ze sprzedaży Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie.
Spółka znacznie poprawiła wyniki finansowe. Zysk brutto UNIQA TU na Życie S.A. za rok 2009 wyniósł 2,5 mln zł; natomiast wynik finansowy netto wyniósł 2,2 mln zł wobec 0,8 mln zł w 2008 r. W  2010 r. UNIQA zamierza  kontynuować strategię zrównoważonego wzrostu w oparciu o wielokanałowy model  dystrybucji i kompleksową ofertę produktową.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT