UNIQA TUnŻ : spadek składki jednorazowej, wzrost składki regularnej

Życiowa spółka Grupy UNIQA - UNIQA TUnŻ  - uzyskała  składkę przypisaną brutto w wysokości 941,3 mln zł (rok wcześniej 960,8 mln zł). Spadek przypisu składki nastąpił "na skutek ograniczenia oferty polis lokacyjnych" - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 02.02.2011 r.). Według "GU", która powołuje się  na  ubezpieczyciela, że "dwuprocentowy spadek przychodów wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową". Łączna wartość składki jednorazowej w 2010 r. wyniosła 876,6 mln zł (spadek o 4 proc. w porównaniu z 2009 r.).  Obniżenie rezultatu nastąpiło w związku z planowym zmniejszeniem sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie -  wyjaśnia ubezpieczyciel. I podkreśla, że  nastąpił równolegle "dynamiczny rozwój sprzedaży ubezpieczeń strukturyzowanych (11,5-krotny wzrost przypisu) oraz ubezpieczeń typu unit-linked (3,5-krotny wzrost)". Składka regularna wyniosła 64,7 mln zł (wzrost o  36,9 proc.  w porównaniu z 2009 r.).  Nastąpił rozwój ubezpieczeń grupowych -  62 proc. wzrost. Ponadto, w pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu. Dal  dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 33 proc.,  a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 27 proc.
Jak podkreśla "Ubezpieczeniowa",  silny rozwój ubezpieczeń życiowych ze składką regularną wynikał m.in. z coraz większego udziału w sprzedaży  brokerów.      
 
ING proponuje Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Gwarancja Zysku”

Ubezpieczenie na życie i dożycie czyli  to   nowy trzyletni  produkt strukturyzowany z  zagwarantowanym  dochodem 12 proc. netto, który  zaoferował klientom  ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 03.02.2011 r.). Nowy produkt w nieco inny sposób niż dotychczas rozkłada akcenty pomiędzy gwarancją zysku a właściwą inwestycją. Gwarantowany dochód w wysokości   12 proc. odpowiada oprocentowaniu 4,94 proc. rocznie na tradycyjnej lokacie. Zdaniem Dariusza Maliszewskiego,  managera Wydziału Produktów w ING Banku Śląskim, uwzględniając element inwestycyjny, który może przynieść klientom dodatkowy dochód netto 1 proc. za każdy rok inwestycji, całkowity dochód z „Gwarancji Zysku” może być porównywalny do tradycyjnej lokaty oprocentowanej w wysokości 6,17 proc. w stosunku rocznym - twierdzi "Ubezpieczeniowa".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT