UNIQA - mocny spadek składki z polisolokat

Grupa Uniqa poprawiła rentowność, notując zysk w wysokości 7,3 mln zł. W osiągnięciu dobrych wyników firmie pomagają m.in. rosnące ceny składek. Wynik finansowy firmy - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.08.2011 r.) -   pogarsza jednak słaba sprzedaż polisolokat. Według "Wyborczej",   w obszarze ubezpieczeń na życie nie jest  "różowo". W pierwszym półroczu 2011 r. towarzystwo sprzedało polisy za 257,8 mln zł, czyli odnotowało przypis aż o 242,8 mniejszy  niż w analogicznym okresie  roku ubiegłego. Przy tym łączna wartość składki jednorazowej spadła o ponad połowę w porównaniu z pierwszym półroczem ub.r.  i  wyniosła  222,4 mln zł.  Jak pisze gazeta, "Uniqa stawia na klientów płacących regularne składki - tutaj kluczowe znaczenie ma rozwój ubezpieczeń grupowych". W  pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. składka regularna wyniosła 35,4 mln zł (wzrost  o 21,8 proc.).

Najbardziej atrakcyjne UFK

Spośród 1424 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, monitorowanych przez Analizy Online,   blisko połowa (701) jest oparta na funduszach inwestycyjnych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.09.2011 r.). Największą popularnością klientów  ubezpieczycieli życiowych cieszą się zwłaszcza  dwa fundusze akcji - pisze "GU". I tak, w  I połowie 2011 r., najlepszy bilans nabyć i odkupień na poziomie +106 mln zł, odnotował fundusz Idea Premium SFIO,  oferowany przez 4 towarzystwa ubezpieczeń na życie, m.in. przez  Skandię TUnŻ od  stycznia br.(sprzedaż przekroczyła 30 mln zł). Fundusz zajmuje wysokie pozycje w rankingach ilościowych i należy do wąskiego grona funduszy, którym analitycy przygotowujący Rating Analiz Online dali najwyższą ocenę 5 gwiazdek. Następny pod względem bilansu napływu w I półroczu 2011r. zajął  Idea Akcji (Idea FIO) z  saldem  nabyć i odkupień wyniosło +99 mln zł. Według "Ubezpieczeniowej", najwyższą sprzedaż tego funduszu odnotował Aegon TUnŻ (+40 mln zł), a zaraz za nim znalazły się Skandia TUnŻ i AXA TUnŻ, z bilansem napływu środków równym odpowiednio +37 i +19 mln zł.  Trzecią pozycję wśród funduszy inwestycyjnych zajął Legg Mason Akcji FIO (+69 mln zł), znajdujący się  w ofercie ubezpieczycieli  na życie. Spośród  nich,  największy napływ netto środków był z y BZ WBK-Aviva TUnŻ (+27 mln zł), Aegon TUnŻ (+ 11 mln zł) oraz Generali TUnŻ (+10 mln zł). Legg Mason Akcji FIO jest kolejnym produktem, który otrzymał od analityków AO najlepszą ocenę 5 gwiazdek.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT