UOKIK kwestionuje zapisy ubezpieczycieli w OWU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił sprawdzić, czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie przestrzegają praw swoich klientów - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 21.01.2010 r.). W  okresie od marca do października 2009 r. delegatury UOKiK poddały dokładnej analizie 600 wzorców umownych stosowanych przez 13 ubezpieczycieli : AXA Życie, CARDIF Polska, Aviva, COMPENSA, EUROPA, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, NORDEA Polska, WARTA, LINK4 Life, Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA oraz PRAMERICA Życie TU i Reasekuracji. Badaniem  objęto zarówno umowy dotyczące ubezpieczeń na życie, jak również polisy posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz produkty zabezpieczające przyszłość dzieci. Efekty kontroli UOKiK opublikował w formie raportu na swojej stronie www.uokik.gov.pl/pl/. Jak pisze gazeta, niemal  wszystkie przebadane towarzystwa stosowały niezgodne z prawem postanowienia.
UOKiK zakwestionował przede wszystkim zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi samodzielną zmianę zakresu świadczeń i świadczeniodawcy (np.  zakładu opieki zdrowotnej w przypadku ubezpieczeń medycznych). Według UOKiK - podaje dziennik -   prawie wszystkie towarzystwa stosowały   niejednoznaczne i nieprecyzyjne postanowienia, umożliwiające ich dowolną interpretację, w efekcie czego konsument mógł zostać pozbawiony wypłaty świadczenia, a wiec np.  żądanie od klienta, by w razie zaistnienia szkody składał oryginał umowy wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia  ( w tym momencie konsument traci dokument będący podstawą do dochodzenia praw w przyszłości). Urząd zwrócił uwagę też na  zapisy o wyłączeniu  odpowiedzialności ubezpieczyciela w momencie osiągnięcia przez konsumenta określonego wieku, jak również na stosowaną przez towarzystwa  praktykę wypłacania odszkodowania przewidzianego tylko jedną umową (pomimo że konsument opłacał składki i był chroniony kilkoma polisami na  życie).
UOKiK skierował do sądu już 4 pozwy, a w przygotowaniu jest 6 kolejnych, o uznanie w sumie 23 postanowień za niedozwolone. Compensa, HDI –  Gerling Życie oraz Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA – zostały ukarane przez UOKiK karą o łącznej sumie 540 tys. zł.

Credit Agricole zwiększy zaangażowanie  w Polsce?

Francuska grupa finansowa Credit Agricole planuje ekspansję na polskim rynku. Jak donosi "Parkiet" (Nr z 22.01.2010 r.), Francuzi    zamierzają  uruchomić w Polsce spółkę  sprzedającą  ubezpieczenia na życie. Według dziennika,   wniosek o licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jest już w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF); Credit Agricole na razie sprzedaje w naszym kraju polisy na życie za pośrednictwem oddziału spółki Credit Agricole Life Insurance Europe. W lipcu 2009 r. jeden z giełdowych integratorów IT – krakowski Comarch –  poinformował iż oddział CALI Europe wdrożył jego system informatyczny Comarch Life Insurance, służący do kompleksowej obsługi ubezpieczeń na  życie.
Credit Agricole w  ciągu trzech kwartałów 2009 r. zarobiła  ponad 3 mld  euro - informuje gazeta. CA jest też właścicielem Europejskiego  Funduszu Leasingowego.

System dodatkowych polis zdrowotnych odłożony w czasie ? 

Rząd opóźnia reformę systemu lecznictwa - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.01.2010 r.). Według gazety, Ministerstwo Zdrowia zawiesiło na razie prace nad nową ustawą wprowadzającą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Dziennik przypomina, że poprzedni projekt zakładający ulgi  podatkowe dla nabywców polis zdrowotnych zablokował minister finansów. Z kolei  Rafał Janiszewski, niezależny ekspert ds. ochrony zdrowia,  powiedział gazecie, że i tak przygotowany przez resort zdrowia koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, który był podstawą tworzenia  systemu polis,  uniemożliwia ubezpieczycielom przygotowanie oferty skierowanej do masowego klienta, która jednocześnie zapewniałaby  dostęp  do np. limitowanych świadczeń.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT