UOKiK: TUnŻ Warta S.A. „stosowało niedozwolone praktyki w umowach ubezpieczenia”

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 23.09.2011 r/.) -  że  TUnŻ Warta S.A. "stosowało praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy klientów". Według "Wyborczej", UOKiK nakazał zmienić ten punkt umowy ubezpieczenia, w którym  towarzystwo uznaje, "że może natychmiast rozwiązać umowę ubezpieczenia grupowego, jeżeli klient ukończył 65 lub 70 lat (w zależności od umowy)". UOKiK stwierdził, że  niezgodny z prawem jest także zapis w umowie, iż "polisa zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy klient dostarczy potwierdzenie zapłaty", "ponieważ polisa powinna działać od razu tego dnia, kiedy klient uiści opłatę" - pisze gazeta. W opinii UOKiK  niedozwolone jest  sformułowanie o odmowie wypłaty odszkodowania, "jeżeli klienta dotknęła choroba, której objawy miał wcześniej" , ponieważ jest to  "niejednoznaczne", ponieważ ubezpieczyciel powinien precyzyjnie określić, że "chodzi o występowanie choroby, a nie objawów".  UOKiK uznał za  niejednoznacznie  - twierdzi "GW"-  także warunki, kiedy ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu poszkodowanego do szpitala, a "Warta zastrzega, że zrobi to tylko wtedy, kiedy klient nie będzie mógł skorzystać z transportu karetką lub z publicznego czy prywatnego (!) środka transportu". UOKiK orzekł, iż  niedopuszczalne jest, że ubezpieczyciel zastrzega iż może podwyższyć składkę, nie podnosząc jednocześnie sumy ubezpieczenia - dodaje "Wyborcza".

Kiedy lepiej kupić polisę  ochronną,  a kiedy ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym ?

Średnia suma ubezpieczenia w polisach na życie  wynosi mniej więcej 200 tys. zł - szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.09.2011 r.). Według gazety, odszkodowanie wypłacone z takiej polisy w razie śmierci ubezpieczonego pozwoli rodzinie, przynajmniej przez jakiś czas, utrzymać dotychczasowy poziom życia. A wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia, która powinna  wynosić równowartość pięciu – dziesięciu rocznych zarobków ubezpieczonego. Dziennik pisze, iż "osoba spłacająca duży kredyt czy mająca na utrzymaniu dzieci powinna zadbać przede wszystkim o to, by w razie nieszczęścia rodzina nie wpadła w kłopoty finansowe. Gdy zobowiązania zmaleją, główny nacisk można położyć na oszczędzanie". Zdaniem  Mariusza Zagajewskiego, dyrektora  Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń na Życie i Emerytalnych w Generali, " im większe zobowiązania, np. im więcej dzieci w rodzinie, im wyższe kredyty, tym część ochronna powinna odgrywać istotniejszą rolę. Kiedy zobowiązania maleją, np. dzieci się usamodzielniają, duża część kredytu zostaje spłacona, można zmniejszyć zakres lub wysokość ochrony ubezpieczeniowej".
Polisa ochronna w najbardziej podstawowej wersji obejmuje śmierć ubezpieczonego, ale warto jej zakres poszerzyć o opcję całkowitego inwalidztwa i związanej z tym niezdolności do pracy - radzi gazeta. Dlaczego ? "Najczęściej w takiej sytuacji – podobnie jak w przypadku śmierci ubezpieczonego – zostanie wypłacone 100 proc. sumy ubezpieczenia" Można także dokupić opcje  dodatkowe takie jak "ciężka choroba (np. udar czy zawał), ale także operacje chirurgiczne, rehabilitacja"- wyjaśnia "Rzeczpospolita".

A może "Polisa Inwestycyjna Solidne Marki"?

BZ WBK proponuje  dwuletni produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie -"Polisa Inwestycyjna Solidne Marki", oparty na notowaniach koszyka akcji dziesięciu niemieckich spółek ( Allianz, BASF, Bayer, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, E.ON, BMW, SAP i Siemens) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.09.2011 r.). Struktura zapewnia pełną ochronę zainwestowanego kapitału. Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Produktów BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń twierdzi w dzienniku, iż produkt "został stworzony z myślą o osobach, które chcą zminimalizować ryzyko utraty kapitału (...) Jest również przeznaczony dla tych klientów, dla których oprocentowanie lokat jest z reguły za niskie, natomiast ryzyko związane z inwestycjami w akcje czy fundusze akcyjne – zbyt wysokie". Jego zdaniem, koszyk firm zawiera "największe, najbardziej płynne i stabilne podmioty z indeksu DAX".  Minimalna kwota wpłaty wynosi  3 tys. zł, a maksymalny możliwy do uzyskania zysk po dwóch latach szacowany jest na  19,4 proc. (9,7 proc. w skali roku) - pisze gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT