UOKiK chce nowych rozwiązań prawnych dla polis inwestycyjnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) chce umożliwić klientom instytucji finansowych wyjście z polis inwestycyjnych bez strat – informuje „Puls Biznesu”(Nr z 24.11.2014 r.). Zdaniem dziennika,  dla niektórych towarzystw może to być nokaut. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje bowiem, iż może to ich kosztować nawet 4 mld zł, a kilku ubezpieczycieli znaleźć się  w kłopotach  finansowych. Gazeta  pisze,  iż UOKiK w  sojuszu z resortem finansów  pracuje nad  bardzo korzystnymi dla klientów zmianami prawa.  M.in. chce możliwości  odstąpienia  od umowy ubezpieczenia inwestycyjnego w ciągu 60 dni od jej zawarcia. Proponowany  przepis ma działać  wstecz i obejmować  także umowy, które będą obowiązywały w momencie wejścia w życie nowych rozwiązań. I tak, klienci mają móc   odzyskać wszystkie wpłacone składki  za wyjątkiem 4 proc., które będą poniesionymi kosztami  ubezpieczyciela – zauważa  „PB”. Ponadto,  UOKiK chce aby to ubezpieczyciele  sami poinformowali klientów o otwierającej się możliwości odstąpienia od umowy. Zaproponowane przez UOKiK  rozwiązanie jest odpowiedzią na trwające od lat niekorzystne praktyki stosowane przy sprzedaży polis z elementem inwestycyjnym, polegające m.in. na stosowaniu niedozwolonych klauzul umownych, wprowadzaniu klientów w błąd, braku właściwej informacji o opłatach i ich nadmiernej wysokości, pozbawieniu praktycznej możliwości odstąpienia od umowy.

Do pozwów zbiorowych o zwrot opłat likwidacyjnych mogą  przyłączyć się tysiące pokrzywdzonych  

Nawet 40 osób dziennie przystępuje do pozwów zbiorowych  prowadzonych przez kancelarię LWB przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym sprzedającym polisy inwestycyjne – informuje "Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 26.11.2014 r .). Zdaniem mec. Anny Lengiewicz, reprezentującej  kancelarię, obecnie  liczba klientów, którzy przystąpili do wszystkich prowadzonych przez LWB  pozwów wynosi ponad  tysiąc, a „zainteresowanych jest około 5 tys. osób” - podaje gazeta. Według „DGP”, o zwrot opłat pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe mogą się starać klienci, którzy zerwali umowę nawet dziesięć lat temu.
Decyzja  TU na Życie Aegon.( przeciwko której to firmie kancelaria  LWB wniosła  pozew zbiorowy), o zwrocie   opłat likwidacyjnych  wszystkim osobom, które chciały o to walczyć w sądzie jeszcze przed pierwszą sądową rozprawą może c zachęcić kolejnych klientów do upomnienia się o swoje – tłumaczy dziennik.  „Chodzi o tych, którzy kupili ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym czy grupowe ubezpieczenia na życie powiązane z produktami strukturyzowanymi. W umowach większości takich polis (...) zawarto klauzule, z których wynika, że ich wcześniejsze zerwanie wiąże się z wysoką opłatą likwidacyjną, sięgającą nawet 100 proc. wpłaconych składek” – pisze „DGP”. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a później Sąd Ochrony Konkurencji uznały takie zapisy umowne za niedozwolone -podkreśla gazeta. Sprawy o roszczenia tego typu przedawniają się po 10 latach – twierdzi w dzienniku przedstawicielka kancelarii LWB.
Jednak – w opinii prawników - dochodzenie spornych pieniędzy od ubezpieczycieli  na drodze indywidualnych postępowań może być trudne choćby ze względu na wysokie koszty sądowe, albowiem w „ przypadku procesu indywidualnego opłata sądowa wynosi 5 proc. dochodzonej kwoty. Natomiast w procesie zbiorowym tylko 2 proc. i dzieli się ją równomiernie na wszystkich przystępujących do pozwu”. A  można jej uniknąć, jeżeli do grupy zdecyduje się przystąpić rzecznik praw konsumenta.

Jak kupić najbardziej efektywna polisę  najtaniej ?
 
Nie płać drożej niż musisz, negocjuj z ubezpieczycielem - radzi – "Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 23.11.2014 r.). W opinii gazety, często mamy szansę otrzymać wybrany produkt ubezpieczeniowy taniej, ale nie korzystamy z takiej możliwości z  braku wiedzy w tym zakresie. Tymczasem zniżka od ceny wyjściowej może sięgać nawet kilkudziesięciu proc. początkowej ceny  proponowanej nam przez towarzystwo ubezpieczeń  - pisze dziennik.  „DGP” podkreśla przy tym, iż przy nabywaniu produktu ubezpieczeniowego istnieje również funkcjonalność „zwyżek”, czyli zastosowania wyższej ceny z polisę, które stosuje się „ w uzasadnionych przypadkach”, a więc na przykład przy zakupie  niestandardowych ryzyk albo ponadprzeciętnego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody – podaje gazeta.  A skorzystać ze zniżek przy zakupie polisy można między innymi dzięki  płatności  jednorazowej (najczęściej upust rzędu 10 proc.); za posiadanie innych produktów ubezpieczeniowych (upust nawet do 20 proc.); za zakres ubezpieczenia (do 15 proc.); za zakup przy użyciu mobilnych środków łączności typu  smartfon ( do 5 proc.) czy za ustalaną indywidualnie zniżkę za bezszkodową kontynuację  ubezpieczenia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT