UOKiK ukarał TUnŻ Generali za stosowane we wzorcach umownych postanowień niezgodnych z prawem

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  nałożył karę w wysokości blisko 190 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.02.2015 r.),  m.in. za to, że w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem, co wykazało postępowanie UOKiK. Jak podaje gazeta, zastrzeżenia Urzędu wzbudziło m.in." odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (…) o ryzykownym charakterze bez dokładnego określenia katalogu tych zajęć. W rezultacie ubezpieczyciel zastrzegał sobie całkowitą dowolność w ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z odpowiedzialności. Jednocześnie konsument nie miał możliwości ustalenia w jakich okolicznościach przysługuje mu wypłata środków z polisy".
Ponadto, UOKiK  zakwestionował  postanowienie, zgodnie z którym kwota wypłacanych świadczeń mogła zostać zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60 dni nie powiadomił ubezpieczyciela o tym, że osiągnął już wiek emerytalny ( ubezpieczyciel  oferuje konsumentom umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie), gdy   zgodnie z prawem - pisze "DGP" - "ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko wtedy, gdy spóźnione powiadomienie wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, a ponadto jeżeli przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego". W ocenie UOKiK, praktyka Generali sprawiała zaś, że emeryci mogli być pozbawieni części świadczeń, jeśli  opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a było spowodowane np. długotrwałym pobytem w szpitalu - informuje  gazeta. Decyzja UOKiK jest prawomocna.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT