Ubezpieczenia inwestycyjne z UFK będą bardziej przejrzyste

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego, od 1 maja 2014 r.  większość ubezpieczycieli będzie sprzedawać polisy inwestycyjne  (ubezpieczenia z UFK) z tzw. kartą produktu, informującą  o wszystkich  kosztach  związanych  z inwestycją. Dzięki tej karcie,  klienci mają poznać  wszystkie opłaty (Nie tylko procentowe, ale również kwotowe), a nawet prognozowane scenariusze potencjalnych zysków lub strat - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 03.09.2013 r.). Karta produktu, przygotowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń,  była konsultowana z Ministerstwem Finansów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, KNF i Rzecznikiem Ubezpieczonych. Prace nad nią trwały dziewięć miesięcy, a rezultat został pozytywnie przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego - pisze dziennik. Według "GW", "ubezpieczyciele są dumni ze swojej inicjatywy". W opinii  Marcina Łuczyńskiego, członka zarządu PIU, " rekomendacja ustanowi nowe standardy regulacyjne informacyjne, liderzy rynku na pewno będą się do niej stosowały".  Łuczyński spodziewa się, iż około  90 proc. ("prawie cały rynek" ) będzie stosował kartę produktu do sprzedawanych polis inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. A to "ogromny krok naprzód jeśli chodzi o transparentność tych produktów i możliwości porównywania ofert towarzystw ubezpieczeniowych"  - twierdzi w dzienniku.  Zdaniem   Łuczyńskiego, przestrzeganie  tych rekomendacji będzie  kwestia reputacyjną, zaś nierespektowanie ewentualnym  argumentem dla klienta w sądzie - podkreśla gazeta.
PIU  uwzględniła wszystkie zasadnicze uwagi KNF. Jednak klient musi liczyć się z możliwością utraty większej ilości środków niż w najbardziej negatywnym scenariuszu.

Raport  European Insurance: Polska na 14 miejscu w Europie pod względem przypisu składki

Po  spadkach  w 2011 r. rynek ubezpieczeniowy w Europie  w 2012 r. wrócił na ścieżkę wzrostu - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 30.08.2013 r.) za  raportem European Insurance,  organizacji skupiającej  krajowe stowarzyszenia i izby ubezpieczycieli. Z raportu wynika, iż , branża ubezpieczeniowa znów jest na fali wznoszącej, osiągając w ub.r. "trzeci najlepszy wynik w historii" - wypracowała 1103 mld euro składki (w rekordowym 2007 r. – 1122 mld  euro, zaś w  2010 r.  – 1107 mld euro) - informuje gazeta. Według "PB", w  2012 r. europejscy ubezpieczyciele wypłacili 959 mln euro odszkodowań i świadczeń. Dziennik podkreśla, iż według danych raportu European Insurance, 59 proc. rynku ubezpieczeniowego przypada na segment życiowy. Największy przypis zaś osiąga  Wielka Brytania. W ub.r. roku ten kraj odnotował 250 mld euro składki;  następnie  Niemcy (181 mld euro) oraz  Francja (w 2012 r. 180 mld euro).  Kolejne miejsca zajmują Włochy (105 mld euro), Holandia (76 mld euro) oraz Hiszpania (56 mld euro). Polska z przypisem niecałe 15 mld euro znalazła się  na 14. miejscu. Na europejskim rynku ubezpieczeń  życiowych  dominują produkty indywidualne (69 proc.), a  31 proc. stanowią produkty grupowe. Najwięcej na  polisy życiowe wydaje  mieszkaniec Liechtensteinu (około 75 tys. euro  na rok). Średnia dla całego kontynentu to nieco ponad 1 tys. euro rocznie - pisze gazeta.
Z raportu European Insurance  wynika, iż branża ubezpieczeniowa jest największym na kontynencie inwestorem instytucjonalnym,  zarządzającym aktywami szacowanymi  na 8400 mld  euro (blisko 60 proc. europejskiego produktu brutto.
W Europie działa 5,3 tys. firm ubezpieczeniowych, które bezpośrednio zatrudniają 930 tys. osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT