Ubezpieczenia w dużym stopniu narażone na roszczenia z pozwów zbiorowych

Ubezpieczenia są  branżą spośród z tych, które są  najbardziej narażone  na roszczenia z pozwów zbiorowych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.01.2010 r.), powołując się na wyniki badania, które przeprowadziła  kancelaria CMS Cameron McKenna  wśród 45 przedsiębiorstw na temat ustawy wprowadzającej instytucję pozwu zbiorowego. Ankieta wykazała, że jedna trzecia badanych przyznała,  że nie zna wprowadzanych  zmian. I tak,  29 proc.  respondentów zapewniło, że śledziło proces powstawania ustawy. Natomiast tylko 3 proc. ankietowanych  przeprowadza analizy, jak wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na działalność firmy. Dziennik pisze, że  wśród branż wymienianych jako najbardziej narażone na roszczenia z pozwów grupowych, badani  na drugim miejscu wymieniali  ubezpieczenia, nieruchomości i wyroby tytoniowe (40 proc. ), po sektorze bankowości i farmaceutycznym (55 proc.). Tymczasem  w opinii mec. Katarzyny Urbańskiej, prawniczki PKPP Lewiatan, odszkodowania znajdują się na trzeciej pozycji w zakresie możliwych roszczeń z pozwów zbiorowych , ustępując miejsca sprawom konsumenckim i  sprawom przeciwko Skarbowi Państwa.

Byli klienci Amplico Life  planują  pozew zbiorowym przeciwko ubezpieczycielowi

Byli klienci Amplico Life chcą wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi do sądu  z pozwem zbiorowym - donosi "Parkiet"(Nr z 19.01.2010 r.).  Chodzi o sprawę sprzed kilku lat, kiedy to  towarzystwo inkasowało od klientów opłatę na pokrycie kosztów działalności - najczęściej kilka tys. zł (równowartość tzw. nieinwestowanej części składki) -  w czasie,  gdy wygasały polisy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Dziennik pisze, że według klientów  Amplico Life,  w treści OWU  firma nie informowała, że takie opłaty będzie pobierać. Tymczasem, jak szacuje gazeta,  opłaty te mogły wynieść 3-10 tys. zł. "Parkiet" podkreśla, iż w tej sprawie  interweniował Rzecznik Ubezpieczonych, domagając się zwrotu opłat, których umowa nie przewidywała (firma odrzuciła propozycję Rzecznika Ubezpieczonych)   oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Jak zauważa dziennik, ostatecznie ubezpieczyciel zmienił treść umów.
Według Marty Oleksiak z Biura Prasowego Amplico Life, jak do tej pory klienci złożyli tylko 4 skargi w opisywanej sprawie; ubezpieczyciel do tej pory nie był pozwany do sądu w sprawie alokacji składek.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT