Ubezpieczyciele będą kupować informacje o zdrowiu swoich klientów?

Ubezpieczyciele mają kupować informacje o stanie zdrowia swoich potencjalnych klientów, potrzebne do indywidualnej oceny ryzyka dla każdego z nich – donosi „Parkiet”(Nr z 01.04.2008 r.). Zgodnie z założeniami projektu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, informacje te mają być odkupywane od instytucji, w których osoby te kiedykolwiek się leczyły. Marek Balicki z LiD powiedział gazecie, że pomysł ten jest niekorzystny dla pacjentów, których dane, po zakupieniu przez ubezpieczyciela, będą mogły być przez niego przechowywane dowolnie długo. Z kolei w opinii Andrzeja Sośnierza (posła PiS), rząd otwiera możliwość handlu informacjami bez żadnych zabezpieczeń poufności.
„Parkiet” pisze, powołując się na Dorotę  Fal z Generali, iż w przypadku ubezpieczeń życiowych ubezpieczyciele zwykle opierają się na oświadczeniach klientów. Natomiast w ostateczności wymagane są badania medyczne czy udostępnienie karty lekarskiej.
 
Rynek ubezpieczeń na życie będzie rósł  wolniej

Wzrost rynku ubezpieczeń na życie w 2008 r. będzie kształtować się na poziomie  od 10 do 20 proc. – donosi „Gazeta Prawna”(Nr z 31.03.2008 r.), powołując się na ekspertów. W ich opinii,  o precyzyjne prognozy jest jednak  bardzo trudno, bo wciąż zbyt wiele jest niewiadomych co do czynników zewnętrznych, które wpływają na rynek polis. Trudno bowiem precyzyjnie określić  tegoroczną koniunkturę  giełdową; nie znana też jest decyzja rządu w sprawie podatku Belki. Na przykład znaczenie mogą odzyskać tzw. polisy antypodatkowe, korzystające  ze zwolnienia z podatku Belki.
„Gazeta Prawna” podkreśla, że  w wyniku ogromnego zainteresowania polisami inwestycyjnymi w  ostatnich  latach nastąpiły przetasowania w czołówce liczących się na rynku towarzystw. Na przykład  udział w rynku grupy PZU spadł do ok.  35 proc. w efekcie zbyt małego zaangażowania spółki życiowej w tym segmencie. Z kolei  wyższą pozycję uzyskała dzięki sprzedaży polis inwestycyjnych obecnie czwarta firma na rynku Aegon. Do grona dziesięciu największych awansowała Europa. W opinii  „Prawnej” ze względu na rosnącą popularność produktów tzw. strukturyzowanych z gwarancją kapitału, bieżący rok może być dla spółki jeszcze lepszy. Dziennik podkreśla,  że wzrost zainteresowania klientów polisy strukturyzowane zawdzięczają spadkowi popularności polis ze składką jednorazową, z których środki lokowane były w funduszach inwestycyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT