Ubezpieczyciele cieszą się zaufaniem 37 proc. Polaków

Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 26.02.2009 r.), około  37 proc. Polaków ufa firmom ubezpieczeniowym. Blisko 32 proc. badanych uważa z kolei, że ubezpieczycieli nie można darzyć zaufaniem, zaś  28 proc. respondentów twierdzi, że ani ufa, ani nie ufa zakładom ubezpieczeń. Natomiast 3 proc. ankietowanych  nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie  - wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie gazety. Z kolei jeśli zaś chodzi o OFE, 42 proc. badanych wykazuje się nieufnością, a tylko 24 proc.  ufa funduszom emerytalnym. Natomiast aż  27 uczestników badania  - ani ufa, ani nie ufa OFE a  7 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie - pisze dziennik.
Jak pisze gazeta, wyraźnie spadło zaufanie do instytucji finansowych. Jego zdaniem, nie ulega zmianie kolejność instytucji, które Polacy darzą zaufaniem. W pierwszej kolejności są to banki, następnie ubezpieczyciele, ZUS, OFE, fundusze inwestycyjne i giełda.

Grupowy „Speedway" z TUnŻ Europa  i Wealth Solutions 

Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie „Speedway", przygotowane we współpracy Wealth Solutions i TUnŻ Europa,  wychodzi naprzeciw aktualnej sytuacji rynkowej. Jest to produkt strukturyzowany, który daje  szansę na jedno, dwu, trzy albo czterokrotność premii w wysokości od 13 proc.  do 17 proc.  w skali roku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 26.02.2009 r.).
Wynik inwestycyjny oparty jest tutaj o notowania pięciu globalnych korporacji, właścicieli marek takich jak Orange, Playstation, Bravia, Viagra czy DHL. Spółki te w krótkim czasie uległy istotnej przecenie. W efekcie ich obecne ceny są niedoszacowane i mają duży średnio i długoterminowy potencjał wzrostu. Jeżeli wycena akcji będących podstawą ubezpieczenia inwestycyjnego Speedway wzrośnie lub nie zmieni się, inwestorzy uzyskają premię. Produkt został oparty  na strategii o nazwie autocall,  pozwalającej zakończyć inwestycję przed terminem w przypadku zajścia określonych warunków. Minimalna wpłata  wynosi 5 000 zł. Produkt gwarantuje 90 proc. składki  zainwestowanej,  jeśli wypłata premii nie nastąpi po 4 latach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT