Ubezpieczyciele ostro walczą o „grupówki”

PZU Życie i Compensa Życie od połowy 2010 r.  spierają się o wyniki publicznych przetargów na grupowe ubezpieczenia na życie - informuje  „Parkiet” (Nr z 21.03.2011 r.). Jak podaje dziennik,  w  październiku 2009 r.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do kontrolowanej przez Skarb Państwa Polskiej Grupy Energetycznej ogłosiła  przetarg  na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników grupy. Oferty złożyły:  Compensa (na 30 mln zł) , Allianz Życie (na 33,7 mln zł), a PZU Życie na 37,7 mln zł. I gdy  lipcu 2010 r. PGE GiEK wybrało najtańszą polisę Compensy, to . PZU zaprotestowało. Według gazety, "PGE GiEK częściowo uwzględniło protest co do niezgodności złożonej oferty z istotnymi warunkami zamówienia. Zobowiązało się do dokonania ponownej oceny ofert. Wobec takiego rozstrzygnięcia protestu PZU zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej zarówno przez Compensę, jak i PZU" tymczasem ta izba odrzuciła odwołania obu ubezpieczycieli. Następnie - w październiku 2010 r. - PGE GiEK poinformowało o wyborze, w ramach powtórnej oceny ofert, propozycji PZU, zaś oferta Compensy została odrzucona z powodu nie dołączenia przez spółkę "tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu".  Tym razem to Compensa wniosła protest. W grudniu 2010 r. KIO orzekła, że spółka PGE GiEK, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia, w nierówny sposób potraktowała wykonawców, co miało wpływ na wynik. Izba nakazała unieważnienie wyboru oferty PZU i powtórzenie czynności badania i oceny ofert - pisze gazeta.

Najwięcej składki w 2010 r z ubezpieczeń na życie

W 2010 r. najwięcej składek przyniosły polisy na życie - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 22.03.2011r.), powołując sie na szacunki  Polskiej Izby Ubezpieczeń. Z danych tych wynika, iż  nadal zdecydowaną większość przychodów ze składek przynosi  jedynie kilka produktów ochronnych. Według "GU", w 2010 r. firmy zebrały  z polis na życie 31,423 mld zł, to jest o 3,76 proc. więcej niż w 2009 r. I tak, niezmiennie najwięcej składek wypracowują polisy z grupy 1 (ubezpieczenia na życie). Ubiegłoroczny przypis składki z tytułu tego typu produktów wyniósł 18,.806 mld zł. Stanowi to  59,85 proc.  przychodów działu I oraz 34,72 proc. wartości całego rynku w 2010 r.- zauważa "GU". Przy tym w  2009 r. udział tych polis,   zarówno w ujęciu sektorowym, jak i rynkowym, był wyższy i stanowił   łącznie 19, 277 mld zł  (63,65 proc. działu I oraz  37,54 proc. całego rynku ubezpieczeń w Polsce). "Ubezpieczeniowa" pisze, iż w ub.r. "znacząco wzrosła  rola ubezpieczeń z funduszem kapitałowym (grupa 3) w łącznym rezultacie działu I (..)  25,86 proc. przypisu działu I oraz 15 proc.  ubiegłorocznych przychodów całego rynku. Natomiast trzecie miejsce pod względem wysokości przychodów stanowią ubezpieczenia wypadkowe (grupa 5) z  przypisem  składki brutto w wysokości 4 mld 219,6 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT