Ubezpieczyciele wycofują sie z polisolokat

Około  19,22 mld zł składki zebrały towarzystwa  ubezpieczeń na życie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 r. , czyli  o około 1,1 proc. przypisu mniej,  niż w analogicznym okresie rok wcześniej - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.12.2010 r.). Gazeta pisze, powołując się na Marcina Mazurka, analityka Intelace Research,  że obniżenie przypisu składki jest spowodowane wycofywaniem się ubezpieczycieli z polisolokat. Ponadto - twierdzi dziennik - że w analizowanym okresie br. towarzystwa odnotowały  także pogorszenie wyniku technicznego - o około  20 proc.  Najbardziej pogorszył się on w Nordei (około  125 proc.), Uniqa Życie (72 proc.) i PZU Życie (33 proc.). Według "Parkietu", na gorszy wynik techniczny ubezpieczycieli   wpłynęły przede wszystkim  wzrastające koszty akwizycji. Przy tym  sytuacja  w PZU Życie, które wypłaciło ponad 3 mld zł dywidendy, 2 br. wpłynie znacząco na wyniki segmentu życiowego. . W ciągu III kwartałów 2010 r. wynik netto ośmiu największych ubezpieczycieli sięgnął poziomu  2,3 mld zł.   

Większe zyski

W okresie  styczeń – wrzesień 2010 r. znakomite rezultaty osiągnęło STUnŻ Ergo Hestia - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 01.12.2010 r.). Przychody spółki z tytułu składek wyniosły 604,31 mln zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły one poziom 259,2 mln zł. Firma zarobiła  20,91 mln zł – ponad 2,5 razy więcej niż rok wcześniej (8,03 mln zł). Natomiast wynik techniczny ubezpieczyciela wyniósł 26,01 mln zł wobec 7,64 mln zł po trzech kwartałach 2009 r. Ubezpieczyciel wypłacił 92,03 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o prawie 2 mln zł więcej niż po dziewięciu miesiącach ub.r. (90,11 mln zł).. Z kolei Generali Życie T.U. na koniec września 2010 r. zwiększyło przypis składki o 6,8 proc. r/r, do 734 mln zł - pisze "Ubezpieczeniowa". Według "GU", Generali odnotowało wzrost w segmencie produktów ze składką regularną o 28 proc. (339,2 mln zł), głównie dzięki składce pozyskanej od nowych klientów. Natomiast sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec września 394,8 mln zł, wobec 422,2 mln zł rok wcześniej (spadek o 6 proc.). Z kolei  spółki życiowe VIG Polska - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" -  w omawianym czasie zebrały 498,4 mln zł składki, o 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie  ub.r. (573,4 mln zł). I tak, przypis Compensy Życie wyniósł 199,9 mln zł i był  o 20 proc. mniejszy  niż w III kwartale 2009 r. (251,4 mln zł). Natomiast  Benefia Życie po dziewięciu miesiącach br. zebrała 298,5 mln zł składek, a wiec  o 7 proc.  mniej niż przed rokiem (322 mln zł). O znaczącym spadku sprzedaży towarzystwa zadecydowała rezygnacja z oferowania polis lokacyjnych - podkreśla "GU".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT