Ujemny bilans sprzedaży UFK PZU Życie

PZU Życie, czwarty największy gracz na rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) - oferta  obejmuje łącznie ponad 160 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarówno polskich, jak i zagranicznych towarzystw inwestycyjnych -  w okresie pierwszego półrocza 2009 r.  odnotowało  ujemny bilans sprzedaży - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 26.10.2009 r.) za Analizy Online. Według AO,  łącznie z wszystkich UFK PZU Życie odpłynęło netto -37 mln zł, przy  wpłatach  o wartości 565 mln zł oraz blisko 600 mln zł umorzeń. Przy tym, grupą produktów, która w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku odnotowała dodatnie saldo wpłat i umorzeń były fundusze dostępne w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz fundusz oferujący  inwestycję o ryzyku zbliżonym do bankowych depozytów tzw. Fundusz Gotówka. Natomiast, największy ujemny bilans sprzedaży zanotowała grupa programów inwestycyjnych, w ramach których, klient ma dostęp do szerokiej palety ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (unit-linked, czyli większość  produktów stworzonych na wyłączność dla partnerów z kanału bancassurance (głównie Deutsche Bank PBC oraz Bank Millennium). Jak pisze "GU",  łącznie z wszystkich programów inwestycyjnych PZU Życie odpłynęło netto -54,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej pozyskały one ponad +20 mln zł, a w pierwszym półroczu 2007 roku grubo ponad +200 mln zł. Na ujemny bilans sprzedaży złożyło się o wiele mniejsze, w relacji do poprzednich okresów, zainteresowanie tego typu produktami ze strony klientów oraz utrzymujący się wysoki poziom rezygnacji z programów . AO szacuje, że  odpływ kapitału ominął jedynie dwa programy Deutsche Bank PBC: DB Inwestuj w Przyszłość oraz DB Invest Plus Open (następca wspomnianego DB Invest).

Kto kupi polską  spółkę ubezpieczeniową ING ? 

Grupa finansowa ING do końca 2013 r. zamierza pozbyć się firm ubezpieczeniowych i towarzystw emerytalnych - informuje "Parkiet"(Nr z 27.10.2009 r.). Koncern ma w Polsce oprócz banku, spółki leasingowej, domu maklerskiego i TFI,  towarzystwo życiowe i emerytalne (obydwa w 2008 r. miały zysk sięgający ponad 150 mln zł ).  Jak donosi gazeta, decyzja o pozbyciu się części aktywów jest wynikiem zakończonych negocjacji z Komisją Europejską, które ING prowadziło od sześciu miesięcy, a będących skutkiem pomocy państwa członkowskiego UE ( ING w październiku 2008 r. dostało 10 mld euro pomocy od państwa, a w styczniu gwarancje rządowe na 22 mld euro).
Grupa  ING chce poprzez wyprzedaż do końca 2013 roku majątku w postaci towarzystw ubezpieczeniowych, emerytalnych i firm zarządzających aktywami, także na drodze debiutów giełdowych,  pozyskać środki na uregulowanie zobowiązań wobec holenderskiego rządu - uzyskać z rynku 7,5 mld euro -  i jednocześnie ograniczyć ryzyko działalności. Przedtem jednak  rozdzieli biznes bankowy od ubezpieczeniowego i przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru. W opinii Tomasza Bławata, wiceprezesa ING TUnŻ, polskie spółki ING, razem z innymi z grupy, mogą zmienić właściciela w ramach oferty publicznej lub sprzedaży bezpośrednio innej firmie. "Działalność w Polsce będzie kontynuowana bez żadnych konsekwencji dla klientów firmy. Nie przewidujemy w najbliższym czasie żadnych ponadstandardowych zmian kadrowych w polskich spółkach grupy po stronie ubezpieczeń". Kto kupi biznes ubezpieczeniowy ING? Zdaniem "Parkietu", "czarnym koniem" może się okazać PZU, które starało się już  o środkowoeuropejską część Alico. Jednak  przedstawiciele PZU "nie chcieli powiedzieć, czy zainteresują się aktywami ING". Ale T. Bławat twierdzi, że " ING nie dokonywało wyceny polskich spółek".

VISION PUZ z assistance medycznym

TU Inter Polska w ramach istniejących pakietów VISION PUZ wprowadziło usługi assistance. Ubezpieczyciel we wszystkich pakietach oferuje między innymi: wizyty domowe (możliwość zamówienia na terenie całej Polski, w miejscu pobytu ubezpieczonego), rehabilitację (w tym również w domu pacjenta), opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu, transport medyczny oraz dowóz leków. Wprowadzony został także szereg świadczeń dodatkowych, umożliwiających rozszerzenie każdego pakietu - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 26.10.2009 r.). Ponadto,  polisa w zakresie leczenia szpitalnego  gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku przeprowadzenia operacji lub wystąpienia poważnego zachorowania. Wypłacane środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednich - procedur medycznych, leków, rehabilitacji i opieki medycznej, pozwalających szybko wrócić do zdrowia.  Nowością jest dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jak podaje "GU", nowe pakiety VISION będą dostępne od 1 grudnia 2009 r., zaś dla dotychczasowych klientów automatyczne rozszerzenie pakietu o assistance nastąpi w rocznicę podpisania polisy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT