Ulga w PIT spopularyzuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Zaplanowanej na 2010 r. podwyżki składki na ubezpieczenia zdrowotne można uniknąć, jeśli dzięki uldze w PIT popularne staną się ubezpieczenia dodatkowe - twierdzi "Parkiet" (Nr z 15.05.2009 r.). Rynek abonamentów i polis medycznych szacowany na 2 mld zł może wzrosnąć w ciągu paru lat kilkakrotnie. Zyskają też klienci, którzy mają dostać możliwość odliczenia składek od podstawy opodatkowania. Według gazety, Ministerstwo Zdrowia ma już założenia nowej ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. I gdyby resortowi udało się przeforsować swoje propozycje, nie tylko spowodowałoby to rozwój ubezpieczeń w firmach, które już je prowadzą, ale też wejście na rynek nowych graczy - pisze dziennik.  Resort ma nadzieję, że "doubezpieczy się" 15–20 proc. Polaków, a przez to skrócą się też kolejki na zabieg dla pozostałych. Z pieniędzy dla szpitali skorzystają tylko placówki niepubliczne, by nie łamać konstytucyjnej zasady równości. Zdaniem Adama Gawryła, menedżera  ds. produktu w ING TUnŻ, ulga w PIT może okazać się na tyle silnym bodźcem, że ubezpieczyciel może wrócić do ponownego rozważenia produktów zdrowotnych, chociaż pozostało jednak niewiele czasu, , by wypracować dobrą, kompleksową ofertę.
Jak powiedział "Parkietowi"  wiceminister Jakub Szulc, odliczenia od podatku planowane są bez limitów, ale miałyby dotyczyć tylko ubezpieczeń, a nie popularnych abonamentów. Pomysł resortu ma też przeciwników, którzy liczą, że zapis się zmieni. Albowiem rząd powszechnie deklaruje równouprawnienie podmiotów, a taka decyzja świadczyłaby o czymś przeciwnym - uważa Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med i CM LIM. W jej opinii, koncepcja rozwoju dodatkowych ubezpieczeń dla klientów indywidualnych powinna współistnieć z opieką dla klientów instytucjonalnych w formie abonamentów. Jak pisze dziennik,  w ubezpieczenia medyczne mógłby też wejść Commercial Union. Zdaniem Macieja Jankowskiego, prezesa CU Polska, firma uważnie przeanalizuje propozycje MZ  i jeśli uzna, że stworzą one realne szanse rozwoju tego segmentu rynku, ubezpieczyciel rozważy wprowadzenie odpowiedniego produktu do oferty.  Projekt rządu nie uwzględnia postulatów Polskiej Izby Ubezpieczeń, by prywatne firmy miały dostęp do składki na obowiązkowe ubezpieczenie trafiającej do NFZ.
MZ szacuje, że ubezpieczenie dzięki większej powszechności mogłoby kosztować kilkadziesiąt zł miesięcznie.

Warta: wysoka dynamika przypisu składki w I kw.br.

W  pierwszych trzech miesiącach 2009 r. przypis brutto TUnŻ WARTA wyniósł 728,4 mln zł i był prawie pięciokrotnie wyższy niż w I kw. 2008 r. W rezultacie zysk netto życiowej WARTY  za ten okres wyniósł netto 8,9 mln zł, co oznacza wzrost o 2,5 mln zł (39,5 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu z 2008 roku - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 15.05.2009 r.). Według "GU", wynik techniczny ubezpieczyciela był o 38,9 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł na koniec marca br. 11,1 mln zł. Ponadto, w  I kw.  2009 r.  do sieci bankowej towarzystwo wprowadziło  nowy produkt o charakterze funduszowym – "Program Inwestycyjny Eko Energia".
Jak podkreśla "Ubezpieczeniowa", spółka  utrzymuje wskaźniki bezpieczeństwa finansowego na poziomie wyższym od wymogów ustawowych – na koniec marca tego roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 124,2 proc., a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosił 108,1 proc..

Nowe rodzinne ubezpieczenia zdrowotne z Signal Iduna

Spółka życiowa Signal Iduna wprowadza nową linię ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów indywidualnych i rodzin. Towarzystwo chce mieć w tym roku 100 tys. osób objętych ubezpieczeniami zdrowotnymi - informuje "Parkiet"(Nr z 13.05.2009 r.). Według dziennika, firma chce poszerzyć rynek tych polis, skoncentrowany  dotychczas na usługach dla rynku korporacyjnego, głównie w większych miastach o  klientów również poza dużymi miastami. W realizacji tego celu ma pomóc ubezpieczycielowi nowa linia produktowa "Pełnia Zdrowia". W jej ramach firma zaoferuje: 6 pakietów indywidualnych dla osób dorosłych (od 15. do 60. roku życia), różniących się zakresem usług ambulatoryjnych i szpitalnych; 3 pakiety rodzinne, różniące się zakresem usług ambulatoryjnych i szpitalnych (w przypadku dzieci zakres szpitalny jest zawsze pełny) oraz 3 pakiety szpitalne dla dorosłych, skierowane przede wszystkim do osób z mniejszych miejscowości. Signal Iduna chce, aby nowy produkt stał się masowy. W pierwszym roku oferowania Pełni Zdrowia ubezpieczyciel chce pozyskać kilka tysięcy klientów. Firma zdecydowała się oferować umowy 2-letnie a rozważa też wprowadzenie umów 5- i 10-letnich. Adam H. Pustelnik, pełniący obowiązki prezesa Signal Iduna twierdzi, że   chce szczególną opieką otoczyć dzieci, którym zapewni praktycznie nielimitowany dostęp do usług szpitalnych (poza  transplantologią, onkologią i długotrwałym leczeniem  psychiatrycznym".  Ubezpieczenie nie obejmie  również dzieci do 1. roku życia. Ryzyko pakietów jest uśrednione. O cenie decydować będzie wiek starszego z rodziców.  Dla 3-osobowej rodziny (osoba najstarsza poniżej 41. roku życia) koszt ubezpieczenia wyniesie ok. 200 zł miesięcznie w najtańszym pakiecie. Za każde dodatkowe dziecko płacona będzie dodatkowa zryczałtowana składka - od 70 zł w zależności od pakietu - pisze gazeta.
Pacjenci objęci ubezpieczeniem będą mogli korzystać z sieci certyfikowanych placówek Signal Iduna - prawie 600 placówek medycznych i blisko 80 szpitali. W przypadku leczenia ambulatoryjnego firma zdecydowała się wyjść również poza stałą sieć placówek medycznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT