WARTA EKSTRABIZNES PLUS - nowa ubezpieczenie grupowe TUnŻ WARTA

TUnŻ WARTA zmodyfikowała swoją ofertę produktową  skierowaną do firm i grup formalnych (tj. związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne), liczących co najmniej 31 osób - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 23.07.2012 r.). W opinii portalu,  zmiany mają na celu uproszczenie formalności związanych z zawarciem i obsługą ubezpieczenia oraz poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. Obecnie  pracodawca może zawrzeć grupowe ubezpieczenie na życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS w formule pakietowej; pakiety obejmują ochroną życie pracowników i ich rodzin, a sam zakup upoważnia do uzyskania rabatów. Ubezpieczyciel pozwala przy tym  wybierać  ryzyka, co pozwala dostosować ofertę do każdej branży i specyfiki działalności, a także oczekiwań poszczególnych grup pracowników - pisze "Prnews.pl".
Nowa oferta TUnŻ WARTA pozwala objąć ochroną nie tylko pracowników firmy, ale także życie i zdrowie ich bliskich - małżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci. Osoby te mogą być ubezpieczone na takich samych warunkach jak pracownicy. Zakres ochrony został rozszerzony o kilkanaście dodatkowych ryzyk. Ponadto,  poza funkcją ochronną polisa daje również możliwość inwestowania w fundusze oferowane przez TUnŻ WARTA.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT