W 2016 r. przegląd rozwiązań funkcjonujących w obszarze ubezpieczeń społecznych

Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.01.2016 r.), powołując się  na  Marcina Zielenieckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  w 2016 r. przypada wynikający z ustawy obowiązek przeprowadzenia tzw. przeglądu emerytalnego. "Czeka nas systemowa analiza rozwiązań funkcjonujących w obszarze ubezpieczeń społecznych" - pisze dziennik. Ponadto, w 2016 r. obowiązywać będzie tzw. okienko transferowe, czyli możliwość dokonania ewentualnej korekty decyzji podjętej co do pozostania w OFE. I tak, w  okresie  od 1 kwietnia do końca lipca br.,  ubezpieczeni będą mogli dokonać korekty wcześniej podjętej decyzji (pierwsze okienko transferowe trwało do końca lipca 2014 r. , kiedy to  2,5 mln osób zdecydowało się dalej oszczędzać w OFE) - podaje gazeta. Według "DGP", osoby, które nie zdecydowały się oszczędzanie, będą mogły wrócić do OFE, a osoby, które do tej pory przekazywały część składki, będą mogły z tego zrezygnować". W opinii wiceministra Zielenieckiego, decyzje podejmowane w tym roku mogą być  bardziej racjonalne niż za pierwszym razem, ponieważ będą oparte na dwuletnich doświadczeniach; dodatkowym czynnikiem będą zapewne również wyniki inwestycyjne OFE.
Ponadto,  23 stycznia br.  wejdzie w życie ustawa wprowadzająca zmiany w powoływaniu prezesa ZUS - informuje gazeta. Według  nowych przepisów,  prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej ZUS.  Według M. Zielenieckiego,  będzie można zatem  przystąpić do formalnej procedury wyboru nowego prezesa.  Jak przypomniał w gazecie wiceszef resortu pracy, od 1 kwietnia 2015 r.  ZUS funkcjonuje bez prezesa, a zarząd ZUS  w minimalnym ustawowym składzie.

OFE  kupują  akcje  polskich  firm notowanych  na  GPW

Otwarte fundusze emerytalne nie przestają kupować krajowych  akcji - donosi "Parkiet"(Nr z 13.01.2016 r.). Według gazety, ostatni mocny spadek kursów firm  notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  zachęcił  fundusze emerytalne do większych zakupów ich papierów.  Jak pisze dziennik, "antyreforma systemu emerytalnego sprzed dwóch lat sprawiła, że OFE niemal przestały kupować udziały spółek".  Albowiem w 2015 r. rzadko się zdarzało, aby OFE więcej akcji kupowały, niż sprzedawały - podaje "P". Zdaniem gazety,  zarządzający OFE, jeśli już szli na zakupy, to raczej na rynki zagraniczne.  Ten trend w ostatnich miesiącach uległ zmianie.

Niejasne nowe przepisy w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne dla emerytów z umów zlecenia ? 

Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający zleceniobiorców muszą sumować ich dochody w innych firmach i odprowadzać  za nich składki do ZUS,   jeśli łącznie nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia. Obowiązek sumowania dochodów ze zlecenia dotyczy także emerytów i rencistów  zatrudnionych na etacie - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 13.01.2016 r.).  W opinii  ekspertów,  taka interpretacja jest co najmniej kontrowersyjna. Z ostatnich wyjaśnień ZUS wynika bowiem- informuje gazeta  -  iż  niejasne nowe przepisy w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne  z  umów zlecenia  instytucja  ta  interpretuje na niekorzyść firm i zleceniobiorców.  Dziennik podaje, powołując się  na nieoficjalne informacje, iż  "pierwotnie ZUS przyjmował, że emeryt np. na cząstce etatu, z zarobkami 200 zł miesięcznie, nie musiałby płacić składek ZUS od kolejnych umów-zleceń zawartych z innymi przedsiębiorcami". Jednak w  czasie uzgadniania wykładni nowych przepisów z Ministerstwem Pracy pod poprzednim kierownictwem,  urzędnicy resortu zorientowali się,  iż  taka  praktyka ZUS może  pozwolić przedsiębiorcom na ominięcie nowego obowiązku zapłaty wyższych składek.  "Resort wymusił więc na ZUS obecną interpretację” - twierdzi "Rz".

Zmiany w OFE w 2014 r. obniżyły deficyt budżetowy przynajmniej na trzy lata


Tnąc OFE, rząd kupował czas - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z  12.01.2016r.). Do 2018 r. dług publiczny ma wzrosnąć o ponad 150 mld zł. To tyle, o ile go obniżono dzięki zmianom w funduszach emerytalnych. Z aktualnej strategii zarządzania długiem, którą rząd przedstawił parlamentowi  wraz  z  projektem  tegorocznego  budżetu  wynika, iż poziom długu w ciągu trzech lat  ma przekroczyć bilion zł - pisze gazeta. Zadłużenie wzrośnie o 151,5 mld zł (z 870,4 mld zł w 2015 r. do 1021,9 mld zł w  2018 r.) - podaje dziennik.  Taki wzrost spowoduje  zniknięcie głównej  korzyści  z tzw. reformy OFE,  przeprowadzonej w 2014 r., która zrealizowała przeniesienie części aktywów funduszy w postaci obligacji skarbowych do ZUS  i ich umorzenie. Umarzając obligacje warte około 150 mld zł,  rząd "jednym ruchem obniżył dług z 53,1 proc. PKB w 2013 r. do 47,8 proc. PKB w roku 2014" .
Według "DGP",  nie ma raczej ryzyka, że zadłużenie wymknie się spod kontroli. "Nowy program dodatków na dzieci powinno dać się sfinansować opłatą za aukcję LTE (9,2 mld zł) i nowymi podatkami sektorowymi. Ponadto, w opinii gazety,  "zagrożenie niekontrolowanym przyrostem długu w 2016 r. jest niewielkie, bo na pomoc rządowi przybędzie Narodowy Bank Polski".

Możliwy  pozew zbiorowy przeciw ministrowi pracy, ZUS i  kilku  OFE

Będzie proces z pozwu zbiorowego w sprawie reformy OFE -  informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.01.2016 r.).  Według gazety, Sąd Apelacyjny w Warszawie  orzekł prawomocnie, iż  jest prawnie dopuszczalny  pozew zbiorowy przeciw ministrowi pracy, ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym w związku z reformą OFE . Jak wyjaśnia  "Wyborcza",  w opinii  50 osób "rządowa reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli" .
"GW" przypomina, powołując się  na sędzię  Barbarę Trębską, rzecznika prasowego warszawskiego SA, że pod koniec grudnia 2015 r. SA  oddalił zażalenie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na taką decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. Oznacza to – podkreśla  dziennik -  że po formalnym rozstrzygnięciu o dopuszczalności prawnej pozwu zbiorowego,  warszawski  SO wkrótce zajmie się całą sprawą merytorycznie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT