W 2019 r. wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych na poziomie 3,26 proc. ?

Rząd kończy pracę nad rewolucją w zasadach waloryzacji emerytur - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 18.07.2018 r.). Elżbieta Rafalska, szefowa  Ministerstwa  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  (MRPiPS) ujawniła właśnie, że od 1 marca 2019 r. emeryci będą mogli  liczyć na 3,26-procentową podwyżkę.  I tak, według szacunków rządu inflacja emerycka wyniesie 2,6 proc., zaś realny wzrost wynagrodzeń ma  kształtować się na poziomie  3,3 proc. (20 proc. z tego daje 0,66 proc.). Po zsumowaniu obu wskaźników emeryci będą mogli więc liczyć na 3,26-procentową podwyżkę - podaje dziennik. Według zapewnień minister E. Rafalskiej  koszt waloryzacji w 2019 r. wyniesie ok. 6,86 mld zł – pisze "Wyborcza". Natomiast gdyby  utrzymały się "stare zasady waloryzacji, w marcu przyszłego roku najbiedniejsi emeryci zyskaliby 33 zł brutto".  Gazeta przypomina, iż rokrocznie z dniem 1 marca  ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalny MSWiA przeprowadzają waloryzację świadczeń. O  wysokości podwyżek rent i emerytur  decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) oraz  20 proc. realnego wzrostu płac z roku poprzedzającego waloryzację.

Projekt   PPK w blokach startowych

W największych firmach system PPK ruszy od 1 lipca 2019 r. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.07.2018 r.)., powołując   się na  najnowszą  wersję projektu ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Według gazety,  największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób,  zaczną stosować nowe przepisy od 1 lipca 2019 r., zaś pozostałe będą wdrażać je stopniowo, ostatnie  od 1 stycznia 2021 r.  Wydłużenie terminu na dostosowanie się firm do wdrożenia systemu PPK było jednym z postulatów  wspólnego stanowiska  partnerów społecznych, wypracowanego  w ramach konsultacji projektu podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – pisze dziennik. Takie rozwiązanie ma  umożliwić "lepsze przygotowanie się zainteresowanym podmiotom, osobom i spokojniejsze wdrożenie całego systemu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych”.  Przy tym, "realizacja obowiązków wynikających z ustawy PPK wymagać będzie zmian w wykorzystywanych systemach informatycznych i procedurach" – dodaje „DGP”.
Uzasadnienie aktualnego projektu  opublikowane  na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji podaje, „ że z uwagi na skalę programu zakłada się, że będzie on realizowany etapowo”.
Aktualny projekt  mówi wprost, że "środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105" – podkreśla dziennik. Przepis ten określa także warunki zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Według projektu,   "wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia" - donosi ‘DGP”. Osoby takie utrzymają przy tym prawo do dopłaty 1,5 proc. ze strony pracodawcy i dopłaty rocznej z budżetu w wysokości 240 zł.
Szacuje się, że  system PPK ma  kosztować  sektor finansów publicznych 32,81 mld zł w ciągu dziesięciu lat. „W przypadku dużych firm obliczono ujemny skutek na kwotę 21,2 mld zł, w przypadku firm mikro i MŚP - minus 5,9 mld zł, a wobec pracodawców nie będących przedsiębiorstwami - minus 4,26 mld zł”  - pisze gazeta.
Projekt jest obecnie przedmiotem prac komisji prawniczej.

e-składka  poprawiła  płynność  finansową ZUS

Według prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w ramach e-składki  w  br.  do  zakładu  wpłacono  już  145 mld 900 mln zł - podaje "Interia.pl"(www.interia.pl z 17.07.2018 r.) za Informacyjną Agencję Radiową (IAR). Szefowa ZUS powiedziała, iż jest to  o 10 proc.. więcej  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - pisze portal. Z e-składki - czyli indywidualnego   przelewu na indywidualny rachunek zamiast kilku odrębnych wpłat na poszczególne fundusze - przedsiębiorcy korzystają od 1 stycznia. Prezes Uścińska podkreśla, że wprowadzenie e-składki znacznie poprawiło dyscyplinę płatników,  dzięki czemu wpływy ze składek spokojnie wystarczają na pokrycie około 80 proc.  wydatków Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych (FUS). Ponadto, dzięki e-składce "uporządkowano nie tylko wpłaty bieżące, ale też w większości udało się uregulować sytuacje, w których płatnicy mieli w ZUS-ie zadłużenie. Bieżące wpłaty osób, które miały bądź mają zaległości składkowe wpływają w pierwszej kolejności na najstarsze zaległości - informuje "Interia.pl". W opinii prezes ZUS,  wprowadzenie jednego indywidualnego rachunku  przyczyniło się do zmniejszenia ilości  błędów we wpłatach. "O ile wcześniej co miesiąc było kilkadziesiąt przelewów z błędami, to obecnie miesięcznie jest ich nie więcej niż 20" - zaznaczyła prof. Uścińska.

Rynek   pracy w Polsce, a w konsekwencji  cały system ubezpieczeń społecznych  promuje  mężczyzn

Z opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  raportu  za 2017 rok wynika, ze emerytury przynajmniej części polskich seniorów ciężko określić mianem godnych - donosi "Bezprawnik.pl"(www.bezprawnik.pl z 9.07.2018 r.). Przy tym,  niska emerytura z ZUS to problem, który dotyczy praktycznie wyłącznie kobiet; ich świadczenia emerytalne są na żenująco niskim poziomie - panie  stanowią  77 proc.  osób otrzymujących świadczenie emerytalne do 500 zł. Zaś dla porównania – pisze portal- jedynie 14 proc. z osób, które miesięcznie otrzymują ponad 5000 zł od ZUS to kobiety. "Tendencja jest banalnie prosta – im niższa emerytura, tym wyższy udział kobiet" - podkreśla "Bezprawnik.pl".  W opinii  portalu,   najbardziej uderza  różnica  między emeryturami mężczyzn i kobiet - wynosi ona  aż 67 proc. na niekorzyść pań. Emerytka dostaje średnio o tysiąc zł mniej niż mężczyzna. I jeśli więc przeciętny mężczyzna otrzymuje 2699,52 zł emerytury, to przeciętna kobieta  dostaje świadczenie emerytalne w wysokości średnio 1614,39 zł  - podaje portal za danymi ZUS.  Co istotne, najnowsze dane, które opublikował ZUS, pokazują, że "najbardziej sprawiedliwie dzielone" są świadczenia w przedziale między 2000   a 2400 zł miesięcznie.
"Przepis" na emerytalną katastrofę kobiet  jest gotowy – podkreśla "Bezprawnik.pl". I tak, kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę i dłużej żyją, co  przekłada  się na wysokość otrzymywanego przez panie świadczenia. Do tego dochodzą ogólnie niższe zarobki kobiet na rynku pracy   oraz niższa aktywność zawodowa pań,  plus okres macierzyństwa,  wykluczający   kobiety  na  jakiś czas z życia zawodowego. Ponadto, panie  dominują też w gorzej opłacanych branżach.

PSL proponuje emeryturę bez podatku 

"Emerytura bez podatku",   obywatelski projekt  ustawy, który przygotowuje Polskie Stronnictwo Ludowe  (PSL) zakłada likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz  składką  na  ubezpieczenie zdrowotne - donosi "Interia.pl"(www. interia.pl z 14.07.2018 r.). Władysław Kosiniak-Kamysz,  prezes PSL  oświadczył  podczas  konferencji prasowej,  że  propozycja ustawy "Emerytura bez podatku" jest priorytetowym projektem partii. PSL składało  go jako projekt poselski, jednak propozycja  ta  nie uzyskała akceptacji. Obecnie partia zbiera podpisy pod projektem, żeby  złożyć go jako projekt obywatelski".  Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, projekt "Emerytura bez podatku" oznacza wzrost świadczeń dla seniorów o 20 proc.  - informuje portal. Jest także "spełnieniem naszego obowiązku pokoleniowego  wobec    tych, którzy nie mieli rocznych urlopów rodzicielskich i nie mieli 500 plus, a ciężko pracowali". Szef PSL podkreślił, ze obecni seniorzy "przez całe swoje życie zapłacili podatki, teraz powinni być  z  podatku  zwolnieni, bo emerytury są skandalicznie niskie, waloryzacja  nic nie daje, nie nadąża za wzrostem cen. (...) Dlatego emerytura bez składek, bez podatku, (...) jest po prostu naszą koniecznością", Według  "Interia.pl", została już uruchomiona  strona internetowa poświęcona projektowi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT