W I kw. 2012 r. rynek urósł o 23 proc.

W  I kw. 2012 r.  sprzedaż  ubezpieczeń na życie osiągnęła  poziom 9,42  mld zł (wzrost o 23 proc.), a  łączny przypis towarzystw sprzedających  polisy  majątkowe wyniósł 7,05 mld zł (wzrost o 10 proc.). W opinii Łukasza Dajnowicza, rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.06.2012 r.) - silny wzrost składki w "życiówce" jest efektem głównie wysokiego wzrostu sprzedaży w kanale bancassurance. "Nareszcie we wszystkich segmentach działalności ubezpieczyciele dochodzą do stanu zadowalającego z punktu widzenia nadzorcy" - pisze gazeta. Według "Rz",  o ponad 4 proc. do blisko 10 proc.  zwiększył udział w rynku życiowym Allianz. Swoją pozycję utrzymało PZU Życie ( z 30-proc. udział w rynku ) zaś Benefia odnotowała wzrost o 2,3 proc.( udział  w rynku 5,8-proc.). Gazeta podkreśla, iż  w  I kw. najbardziej rynek traciła  Europa (udział firmy spadł z ponad 10 proc. po I kwartale 2011 r. do zaledwie 4,7 proc. obecnie) m.in.  na skutek wychodzenia  firmy  z   tzw. polisolokat oraz spowolnienia akcji kredytowej.

Nowa propozycja z  Warty - Profit Plan Plus

TUnŻ WARTA oferuje już  nowe ubezpieczenie inwestycyjne Profit Plan Plus, przygotowane dla  klientów Kredyt Banku. Jak donosi "Prnews.pl" (www.prnews.pl z 18.06.2012 r.), mają oni do dyspozycji,  oprócz bezterminowej  ochrony życia,   aż 10 sposobów na zainwestowanie swoich oszczędności, to jest 10  gotowych strategii inwestycyjnych, zamkniętych w  tzw. Plany Inwestycyjne. A każdy Plan "charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz ryzykiem jego osiągnięcia" - pisze portal. Plany  inwestycyjne zarządzane są przez specjalistów z dwóch Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych: KBC TFI S.A. oraz Union Investement TFI S.A.
Umowę ubezpieczenia Profit Plan Plus mogą zawrzeć osoby od 18 roku życia, natomiast  minimalna wysokość jednorazowej składki wynosi  3 tys. zł.
Ponadto, można dodatkowo  wykupić polisę wypadkową z sumą ubezpieczenia 100 000 zł  za  20 zł  miesięcznej składki, zapewniający wypłatę dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa lub śmierci w wyniku wypadku.  Z kolei   Pakiet Assistance Medyczny ze składką 2,5 złotych miesięcznie zapewni  pomoc w nagłych wypadkach, m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki czy transportu medycznego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT