W I. półroczu br. spadł przypis ze składki jednorazowej

Na sześć grup ubezpieczeniowych, które podały już swoje sześciomiesięczne rezultaty finansowe (Warta, Allianz. Aviva, Generali, AXA oraz Warta) w ich segmencie życiowym,  spadek przychodów ze składek odnotowały dwie firmy. Spadek przychodów ze sprzedaży polis na życie zanotowała spółka z grupy Warta - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 24.08.2010 r.). Przypis składki brutto ubezpieczyciela na koniec czerwca 2010 r. wyniósł 1,22 mld zł (1304,59 mln zł rok wcześniej). Według "GU", niższe od ubiegłorocznych przychody spółki  związane były ze spadkiem przypisu składki jednorazowej. Z tej samej przyczyny  także wynik sprzedażowy TU Allianz Życie był słabszy od ubiegłorocznego. W efekcie ograniczenia sprzedaży polisolokat o 13 proc.,  półroczny przypis składki  Allianz życie z ubezpieczeń na życie spadł z 990 do 872 mln zł (-12 proc.). - pisze "Ubezpieczeniowa". Pozostałe towarzystwa zwiększyły swoje przychody. I tak,  Generali Życie T.U. wykazało na koniec czerwca 2010 r. przypis składki o 10,4 proc. wyższy  niż przed rokiem na poziomie   498,5 mln zł. Ponadto, bardzo dobre półrocze zanotowało AXA Życie TU. Przypis składki brutto towarzystwa w kwocie 376,15 mln zł był o ponad 150 mln zł wyższy od osiągniętego rok wcześniej (222,61 mln zł), a największe przychody przyniosły  polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 249,74 mln zł (141,94 mln zł rok wcześniej). Z kolei składka przypisana brutto Aviva TU na Życie (861,92 mln zł) wzrosła o 5 proc. w stosunku do I półrocza 2009. W TU na Życie Europa przypis składki wyniósł  2,73 mld zł , co oznacza wzrost o ponad 176 proc.  w stosunku do I połowy 2009 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT