W I półroczu 2009 r. wydaliśmy o 5 mld zł mniej na ubezpieczenie życia

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego za I półrocze 2009 r. wynika, że aż o  25,5 proc. spadły przychody towarzystw z ubezpieczeń na życie ze składek.  Na polisy na życie Polacy wydali  prawie 5 mld zł mniej niż rok wcześniej - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 21.09.2009 r.).  W I półroczu br. ubezpieczyciele zebrali 13,94 mld zł, wobec 18,7 mld zł rok wcześniej. Według gazety, jest to  efektem  przede wszystkim mniejszego zainteresowania klientów oraz samych towarzystw ubezpieczeniami ze składką jednorazową. przede wszystkim  polisolokatami. Wartość przychodów ze składek z takich polis spadła o 4,92 mld zł (do 6,87 mld zł). Dane Komisji pokazują też  - pisze D.GP" - spadek o 4 mld zł przychodów z grupowych ubezpieczeń na życie. To efekt tego, że w tej formie sprzedawane były tzw. polisolokaty, z których wycofało się część dużych graczy np. PZU Życie czy Aviva. Natomiast w  grupowych ubezpieczeniach o charakterze ochronnym spółki ubezpieczeniowe - w tym PZU Życie -  odnotowały wzrost przychodów, choć spodziewano się, że kryzys obniży zainteresowanie firm takimi polisami.
Ubezpieczyciele odnotowali także wzrost przychodów z polis ze składką regularną. Takie polisy są bardziej zyskowne, bo są obłożone wysoką marżą i trwają dłużej.

Znowu popularne fundusze akcyjne UFK

W pierwszej połowie 2009 r.  saldo nabyć i odkupień w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) powiązanych z produktami inwestycyjnymi  wyniosło plus  (+) 445,3 mln zł, gdy w  porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było to o (+) 61,9 mln zł  więcej, co oznacza dynamikę na poziomie 16 proc.. – informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 21.09.2009 r.)  za  Analizy Online. Wskazuje to, że Polacy zauważalnie zmienili swoje oczekiwania co do dalszego rozwoju sytuacji na rynkach akcji i ponownie kierują kapitał do UFK. Potwierdza to struktura przepływów, gdyż na poziomie całego rynku dodatni bilans sprzedaży wykazały jedynie produkty lokujące aktywa w mniejszym bądź większym stopniu w akcje. W okresie styczeń – czerwiec 2009 wpłacono  do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 2,6 mld zł, a wypłacono 2,1 mld zł.
W minionym półroczu pozyskał zdecydowanie najwięcej kapitału zdobyły fundusze akcyjne. Saldo wpłat i umorzeń sięgnęło w nich (+) 677 mln z czego 640 mln zł  przyciągnęły fundusze akcji polskich. W tym  około jednej czwartej  sprzedaży całego segmentu pochodziło z konwersji. Zdaniem "GU", do popularności produktów akcyjnych przyczyniły się obserwowane w bieżącym roku zwyżki indeksów giełdowych. Najwięcej zebrał  Aviva Dynamiczny UFK, który pozyskał prawie 110 mln  zł. Był  to równocześnie najlepszy wynik spośród wszystkich UFK.. Zainteresowaniem klientów cieszyły się również, choć w znacznie mniejszym zakresie, fundusze stabilnego wzrostu oraz mieszane. Pierwsze z nich pozyskały netto (+) 57 mln zł, natomiast drugie (+) 48 mln zł. Wśród funduszy stabilnego wzrostu liderem napływów okazał się PZU Pogodna Przyszłość Stabilnego Wzrostu UFK PPE, do którego trafiło ponad 50 mln  zł. Natomiast najbardziej popularnym funduszem był AEGON - Noble Global Return UFK, który sam pozyskał netto więcej niż cały segment - pisze "Ubezpieczeniowa".

Nordea Polska TUnŻ : klienci powracają do produktów powiązanych z funduszami inwestycyjnymi

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie podsumowała wyniki swoich funduszy kapitałowych za ostatni rok oraz "przyjrzała się też decyzjom inwestycyjnym i oczekiwaniom klientów" w tym czasie - podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 21.09.2009 r.).  Według "GU",   najwyższą stopę zwrotu osiągnął fundusz obligacji (7,4 proc.), rynku pieniężnego (5,88 proc.) oraz zrównoważony (3,29 proc.). Klienci, którzy zdecydowali się ulokować pieniądze w funduszu zrównoważonym zarządzanym przez Nordea Polska TUnŻ przez ostatnie 3 lata zarobili prawie 19 proc. Tym samym Nordea Polska TUnŻ S.A. zajęła pierwszą pozycję w tej grupie funduszy. Ponadprzeciętne wyniki uzyskał także fundusz rynku pieniężnego - trzyletnia stopa zwrotu sięga tu 14,2 proc. W opinii "Ubezpieczeniowej", pomimo załamania na giełdach,  straty inwestorów, którzy 3 lata temu wybrali fundusz akcyjny Nordea nie są wysokie. W ich przypadku ujemna stopa zwrotu wyniosła 9,1 proc. i był to wynik o ponad 5 pkt. proc. lepszy od drugiego w zestawieniu konkurencyjnych funduszy.
Zwrot ku produktom gwarantującym ochronę kapitału to nie jedyna zmiana w decyzjach inwestycyjnych Polaków w roku kryzysu. Większym powodzeniem zaczęły cieszyć się produkty zakładające regularne oszczędzanie. W okresie sierpień 2007 – sierpień 2008 klienci wpłacali do nich zaledwie co dziesiątą inwestowaną złotówkę, znacznie częściej wybierając produkty jednorazowe. Tymczasem, w ostatnim roku ten odsetek wzrósł do 42 proc.  Według zarządzających Nordea Polska TUnŻ S.A. - pisze "GU" -  klimat do inwestowania staje się coraz bardziej sprzyjający. Wprawdzie nadal zdecydowana większość składek jest lokowana w produktach bezpiecznych, jednak, coraz więcej inwestorów akceptuje wyższe ryzyko licząc na wysokie zyski. Od kwietnia 2009 r. produkty  powiązane z funduszami inwestycyjnymi zebrały dwukrotnie więcej środków, niż w okresie 6 miesięcy po bankructwie banku Lehman Brothers.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT