W pierwszej połowie 2010 r. spółki życiowe zebrał ponad 14, 7 mld zł

 Wartość polskiego rynku ubezpieczeń na życie w pierwszej połowie 2010 r. wynosi około   14 mld  721,77 mln zł - szacuje "Gazet Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.09.2010 r.) na podstawie łącznego przypisu pięciu największych pod tym względem - według raportu Komisji Nadzoru Finansowego za pierwszy kwartał 2010 r.-  towarzystw z polskiego sektora życiowego (PZU Życie, TUnŻ Europa, TUiR Allianz Życie, TUnŻ Warta oraz ING TUnŻ). Ich wspólny udział w składce przypisanej brutto ogółem działu I na dzień 31 marca br. osiągnął poziom 64,78 proc.. Oznaczałoby to, że zakłady z działu I zebrały o niemal 5,62 proc. więcej składek niż miało to miejsce w z analogicznym okresie 2009 r.- podkreśla "Ubezpieczeniowa".


Pramerica Życie TUiR poprawiło wyniki finansowe

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji należące do amerykańskiego ubezpieczyciela Prudential Financial Inc. (PFI) opublikowało wyniki finansowe za pierwszych sześć miesięcy 2010 r.  Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 07.09.2010 r.),  spółka  na koniec pierwszego półrocza 2010 r. zebrała 83,97 mln zł  przypisu składki brutto, a więc  o 7,8 proc.  lepszy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2009 r. (77,89 mln zł).  Towarzystwo wypracowało w omawianym okresie zysk w  wysokości  3,21 mln zł, podczas gdy analogiczny okres ub. r.  zakończył się stratą netto w wysokości minus (–) 2,58 mln zł. Jak podaje "GU", spółka odnotowała 14 proc. wzrost   przychodów z działalności lokacyjnej (6,6 mln zł wobec 5,81 mln zł w pierwszej połowie 2009 roku) oraz  istotny spadek kosztów działalności ubezpieczeniowej. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 35,8 mln zł w porównaniu do 46,9 mln zł rok wcześniej. Ubezpieczyciel  wypłacił natomiast w analizowanym czasie łączną kwotę odszkodowań i świadczeń  na niemal niezmienionym poziomie: 19,13 mln zł wobec 13,07 mln zł przed rokiem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT