W przyszłym roku gwałtowny wstrząs i ostry spadek przypisu składki

Rok 2009 nie zapowiada się najlepiej dla  ubezpieczycieli. Dla rynku ubezpieczeń na życie na życie pogorszenie koniunktury może okazać się potężnym wstrząsem. Zdaniem gazety „Dziennik.WSJ Polska”  (Nr z 10.11.2008 r.), wynik, który  dział I osiągnął w pierwszych sześciu miesiącach tego roku czyli 18,7 mld zł przypisu składki oraz  wzrost oscylujący wokół granicy  50 proc. to już przeszłość. Prawdopodobny jest mocny spadek przypisu, nawet o 20-30 proc. Dlaczego?  Swój wzrost rynek życiowy zawdzięczał w głównej mierze bankom, za których pośrednictwem ubezpieczyciele życiowi sprzedawali różnego rodzaju produkty inwestycyjne czy polisy do kredytów. Zaostrzenie polityki kredytowej utrudniające dostęp do kredytów hipotecznych oznacza, że mniej będzie sprzedanych do nich polis - tłumaczy dziennik. Ubezpieczyciele zachowują jednak spokój. W opinii Agnieszki Gocałek, dyrektor biura bancassurance PZU SA i PZU Życie, można spodziewać się zmniejszenia liczby udzielanych kredytów na początku 2009 r., jednak jej zdaniem będzie to przejściowe.

Starzenie się społeczeństwa pociągnie wzrost wydatków na leczenie

Każdego roku w Polsce wydatki z prywatnych środków na leczenie sięgają kwoty 18 mld zł, co stanowi kwotę przekraczającą 30 proc. wszystkich pieniędzy, jakimi dysponuje system ochrony zdrowia. Blisko 50 proc. polskich rodzin korzysta ze świadczeń zdrowotnych, za które płaci prywatnie, podczas  gdy jeszcze sześć lat temu zaledwie 24 proc. polskich rodzin decydowało się na prywatną opiekę medyczną - pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 12.11.2008 r.). Według dziennika,  wydatki na ochronę zdrowia przypadające na osobę w gospodarstwie domowym wynoszą średnio 41 zł w skali miesiąca. Z kolei gospodarstwa emerytów przeznaczają co miesiąc na ten sam cel średnio 65 zł. Gazeta podkreśla, że w przyszłości należy się spodziewać wzrostu wydatków na prywatne leczenie, ponieważ z danych demograficznych wynika, że do 2020 r.  liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie o prawie 2 mln, a  jest to grupa najczęściej korzystająca z opieki medycznej. A z  szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że obecnie na leczenie osób starszych przeznacza się 28,6 proc. środków. W 2025 roku wskaźnik ten wzrośnie do 40,9 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT