W życiówce wolniej niż w majątku

W pierwszych trzech miesiącach br.  wzrost rynku ubezpieczeń majątkowych był wyższy (12,4 proc.) niż sprzedaży polis na życie (11,3 proc.) przy 31,8 proc. w I kwartale ub.r.– pisze  „Gazeta Prawna”(Nr z 13.06.2008 r.) powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego. Według dziennika,  na taki rezultat wpływ miały utrzymujące się spadki na GPW, w efekcie czego nastąpił odwrót klientów polis inwestycyjnych ze składką jednorazową. Wysokość środków zainwestowanych w tego typu produkty w I kwartale br. była niższa o ponad 1,7 mld zł mniej niż rok wcześniej. Najwięcej straciły  z tego tytułu Allianz (741 mln zł spadku przypisu) i Aegon (400 mln zł); oba towarzystwa w ub.r. zajmowały drugie  i trzecie  miejsce w rankingach uwzględniających przypis składki. Tymczasem sprzedaż zwykłych polis ze składką regularną za pośrednictwem sieci agencyjnej notuje kilkunastoprocentowy wzrost. Zdaniem Dariusza Salaty,  członka zarządu Aegon, można było spodziewać się, że słaba koniunktura wpłynie na słabszą sprzedaż (w poprzednie lata wzrosty sięgały 30-40 proc.).  Obecne spadki ubezpieczyciel chce uzupełnić sprzedażą poprzez banki polis antypodatkowych, będących alternatywą dla lokat oraz polis strukturyzowanych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem klientów. „Gazeta Prawna” informuje, że wzrost przychodów z tego typu produktów przekroczył w pierwszych trzech miesiącach tego roku kwotę 2,34 mln zł. Przypis składki ze struktur i polis lokacyjnych pozwolił niektórym towarzystwom na znaczne zwiększenie wzrostu przychodów. W efekcie doszło do przetasowań w rankingach zestawianych ze względu na zebraną składkę. Najlepiej wypadł Commercial Union, którego przypis składki po I kwartale br. był aż o 688 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r., a  głównym źródłem wzrostu jest współpraca z bankami. Klienci, którzy wycofali swoje pieniądze z inwestycji giełdowych, przenoszą pieniądze do banków. W efekcie dobrze współpracujący z towarzystwem bank może przynieść przychody z nawiązką rekompensujące zmniejszone przychody z polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. „Gazeta Prawna” podaje, że w przypadku stawiającego głównie na produkty strukturyzowane TUnŻ Europa wystąpiły inne czynniki wzrostu. Maj był miesiącem wzmożonej sprzedaży  i wprowadzania nowych struktur, co zwiastuje większe przychody towarzystw w II kwartale. W efekcie może więc dojść do odwrócenia tendencji i wzrost towarzystw życiowych przewyższy wzrost majątkowych.

Produkty  strukturyzowane coraz bardziej popularne

Według Mateusza Walczaka, prezesa zarządu New World Alternative Investments, w 2007 r. rynek produktów strukturyzowanych  w Polsce wart był około  7 mld zł. W tym roku natomiast prognozuje się bardzo dynamiczny jego wzrost – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 13.06.2008 r.). Bardzo dużym krokiem w rozwoju tego segmentu będzie z pewnością wkroczenie w sprzedaż tego typu produktów największych banków: PKO BP i Pekao. Jak podkreśla prezes NWAI, szacunki wskazują, że nawet bez większego udziału tych instytucji, sprzedaż struktur w 2008 r. może przynieść 10 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT