Waga informacji przy kupnie polis z UFK

Ile potrwa wdrażanie rekomendacji dobrych praktyk dla ubezpieczeń z funduszem, która ma  wejść w życie 1 maja br. ? Głównym problemem  jest  przystosowanie do nowych przepisów systemów informatycznych i przygotowanie nowych opłat likwidacyjnych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.03.2014 r.). 
Najważniejszą zmianą , którą  wprowadza przygotowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) rekomendacja, jest "obowiązek przedstawiania klientowi karty produktu, w której znajdą się ważne dla niego dane, jak np. informacja o wszystkich opłatach czy ostrzeżenie przed ryzykiem utraty całości środków". Wszystkie towarzystwa będą musiały też opierać się na tych samych danych. Jasno przedstawione mają być też wszystkie koszty - podkreśla dziennik. Natomiast "sprzedawca przedstawi klientowi trzy prognozy: bazową, przewidywanie o obniżonej rentowności i projekcję o podwyższonej rentowności" - pisze "DGP".  Według rekomendacji,  towarzystwa nie będą mogły uzależniać opłaty likwidacyjnej (czyli opłaty za rezygnację z polisy przed terminem jej wygaśnięcia) od kwoty wszystkich zebranych składek, lecz tylko od składki zebranej w pierwszym roku. Jak tłumaczy w gazecie  Aleksandra Leszczyńska z Axa Życie, "klient będzie od razu znał wysokość opłaty za zerwanie umowy przed 10. rokiem jej trwania, bo będzie wyrażona w procencie składki rocznej (...)ułatwi to podjęcie przez klienta świadomej decyzji, czy to jest produkt odpowiedni dla jego potrzeb i możliwości finansowych".
W opinii dziennika, "na  problemy z informacją o ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym wskazuje też Rzecznik Ubezpieczonych", podkreślając w raporcie o skargach w 2013 r., iż "konsument mniej zorientowany (na ogół starszy) nie jest w stanie dostrzec, jakiej natury produkt nabył, często lokując w ten ryzykowny sposób oszczędności życia, a następnie czuje się oszukany, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych dochodzi do rozwiązania umowy przed terminem w niej przewidzianym, co skutkuje z reguły utratą znacznej części wpłaconych składek w postaci wysokiej, mającej charakter kary finansowej, opłaty likwidacyjnej” .

Nie tylko karta produktu ogranicza ryzyko


Wprowadzenie obowiązkowej karty produktu w polisach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest dobrym krokiem, ale tylko jednym  z wielu potrzebnych  do ucywilizowania rynku polis  na życie z  UFK. - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.03.2014 r.). Zwykli ciułacze oczywiście "powinni czytać umowy, jakie podpisują (...) zdywersyfikować ryzyko, czyli nie dopuszczać do sytuacji, w której całość pieniędzy lokują w jeden produkt jednej firmy" - pisze dziennik. Zdaniem "DGP",  ograniczenie ryzyka powinno polegać nie tylko na przedstawieniu karty produktu, jak i powinna za tym pójść zmiana podejścia w sprzedaży takich produktów – w zamyśle przecież wiążących klienta z firmą na wiele lat. "Sprzedaż z myślą, że ważne są wyniki najbliższego roku, bo od tego zależy wysokość premii dla sprzedawcy, kimkolwiek by on był, daleko nie zaprowadzi" - komentuje gazeta.

Kolejne pozwy zbiorowe w sprawie zwrotu opłat likwidacyjnych

Trzy pozwy zbiorowe przeciwko ubezpieczycielom: Axa, Generali i Skandii trafią  wkrótce do sądu  . Klienci szykują też pikietę pod KNF - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 02.04.2014 r.). Według gazety, która powołuje się na  Annę Lengiewicz, radcę prawnego  z kancelarii LWB,  pozwy są już przygotowane i powinny trafić do sądu w pierwszej połowie kwietnia br. I tak, pozew  przeciwko Axie wystosowało ponad 100 osób, natomiast przeciwko Skandii i Generali - kilkadziesiąt. Jak podaje dziennik, "niezadowoleni klienci domagają się od Axy i Generali zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych związanych z wycofaniem się z ubezpieczeń inwestycyjnych. Pozew przeciwko Skandii dotyczy ustalenia, czy klauzule zawarte w umowach, dotyczące pobierania opłat likwidacyjnych, są zgodne z prawem".
Ubezpieczenia inwestycyjne wykupiło około 5 mln Polaków. Wartość zgromadzonych w nich aktywów  w 2013 r. wyniosła ponad 48 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT