Warta Życie proponuje inwestycję w Miś Ameryka

MiŚ Ameryka  to nowa oferta Warty Życie. Proponowana przez ubezpieczyciela polisa na życie z funduszem kapitałowym to około 3,5-letni produkt inwestycyjny ze składką jednorazową (minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł), który można wykupić  placówkach Kredyt Banku. Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy inwestowana jest w fundusz Miś Ameryka. Jego wszystkie aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu ze 100proc. ochroną kapitału  - KBC Select Investors Warta Small Cap 1- twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 07.01.2010 r.). Według "GU", fundusz z ochroną kapitału  w formie inwestujący w amerykańskie spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw  może przynieść 40 proc.  zysku - na  koniec okresu ubezpieczenia, tj. 14.11.2013 r., klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk (po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych). Wysokość zysku uzależniona będzie zaś od zachowania się indeksu spółek amerykańskich Russell 2000. Ponadto, przez cały okres umowy klient objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia. MiŚ Ameryka   zapewnia ochronę powierzonego kapitału. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25 proc. wpłaconej składki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT