Warta Życie stawia na "zrównoważony rozwój"

Według  Moniki Woźniak-Wołek, dyrektora zarządzającego  departamentu bancassurance w Warcie, ubezpieczyciel stawia na "zrównoważony rozwój" bancassurance, zarówno w obszarze produktów inwestycyjnych, jak i ubezpieczeń ochronnych czy majątkowych – podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.03.2011 r.). Dziennik pisze, iż  towarzystwo współpracuje w zakresie sprzedaży ubezpieczeń ochronnych z dziesięcioma bankami, a nie wyłącznie z Kredyt Bankiem. Firma  dostarcza produkty bancassurance dla ok. 1,5 mln klientów.  Ubezpieczyciel zamierza postawić na produkty strukturyzowane oraz liczy  na rozwój sprzedaży polis na życie powiązanych z funduszami kapitałowymi - zauważa "DGP". Zdaniem Moniki Woźniak-Wołek, ubezpieczyciel ostrożnie  podchodzi do rozwoju polisolokat z powodu niepewnej  sytuacji legislacyjnej. "Podczas prezentacji wyników za 2010 rok zarząd Warty informował, że ze względu na zbyt dużą koncentrację przypisu spółki życiowej na produktach sprzedawanych w Kredyt Banku ubezpieczyciel będzie musiał zrestrukturyzować swój portfel produktów inwestycyjnych. Z tego powodu towarzystwo życiowe zdecydowało się postawić na sprzedaż polis unit-linked ze składką jednorazową" - dodaje "DGP".

Zmiany w OFE rozwiną bancassurance

Na zmianach w OFE skorzysta branża bancassurance. Według  "Rzeczpospolitej" (Nr z 28.03.2011 r.), przypis składki w kanale bankowo-ubezpieczeniowym w sektorze życiowym w Polsce szacowany jest na 20 – 25 proc. rocznie. Przy tym, największe przypisy składki brutto były do tej pory zdominowane przez składkę jednorazową. Dziennik pisze, iż  rynek prognozuje wzrost udziału  bancassurance w planach oszczędnościowych regularnych, w tym produktów unit linked, czyli połączonych z funduszami kapitałowymi. zdaniem Krzysztofa Charchuły, prezesa  BZ WBK-Aviva, w  ciągu najbliższych trzech lat sektor może urosnąć nawet o 30 proc. – przewiduje Optymistami są także inni przedstawiciele branży. I tak, Agnieszka Gocałek, dyrektor biura bancassurance PZU uważa, iż "w  związku z dyskusją o OFE z pewnością zauważymy zwiększone zainteresowanie klientów długoterminowymi produktami oszczędnościowo-rentowymi". Natomiast w opinii Małgorzaty Knut, przewodniczącej zespołu ds. bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń, członka zarządu BRE Ubezpieczenia, "bancassurance to papierek lakmusowy, który pokazuje aktualne rynkowe trendy. Banki bowiem bardzo szybko reagują na potrzeby klientów i często są pionierami w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych" - pisze gazeta. I tak, "specjaliści przewidują przejście na długoterminową, stałą współpracę między bankami a ubezpieczycielami". Tendencją na rynku będzie też stopniowe ograniczanie wachlarza np. oferowanych funduszy inwestycyjnych, szczególnie tych dla klienta masowego zauważa dziennik.

Mniejsza rentowność lokat, niższe  zyski w 2010 r.

Lokaty obniżyły wyniki towarzystw życiowych za 2010 r. Wynik techniczny ubezpieczycieli znalazł się  na poziomie 3,6 mld zł - podaje  "Rzeczpospolita" (Nr z 29.03.2011 r.).  Jak tłumaczy to w dzienniku  Adam Fornalik, partner w Ernst & Young, ubiegłoroczna niższa niż w 2009 r. rentowność lokat  zdecydowała o pogorszeniu  wyników ubezpieczycieli życiowych.  Zdaniem Adama Fornalika,  spadek zysków segmentu życiowego nie wynika z wycofywania się ubezpieczycieli z polisolokat, ponieważ były to produkty niskomarżowe. I tak - pisze gazeta - zysk  netto sektora  w 2010 r. spadł o 10 proc. , natomiast wynik techniczny spadł o 16 proc. Zysk w ubezpieczeniach na życie wyniósł 1,41 mld zł, z ubezpieczeń posagowych - 17,9 mln zł, a z ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych - 1,43 mld zł. Towarzystwa osiągnęły   zwiększenie  zysków  w przypadku ubezpieczeń z UFK oraz rentowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT