Większość Polaków za wprowadzeniem odpłatnej służby zdrowia

"Społeczeństwo dostrzegło, że tzw. darmowa służba zdrowia to mit" - mówią twórcy badania, wykonanego 20 - 23 czerwca br. przez SMG/KRC dla portalu money.pl na reprezentatywnej grupie 1003 osób. Po raz pierwszy od rozpoczęcia transformacji ustrojowej – donosi „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 26.06.2008 r) - . większość Polaków zgadza się na wprowadzenie częściowej odpłatności za korzystanie ze służby zdrowia. I tak,  na pytanie, czy ankietowani wolą podniesienie składki zdrowotnej, czy też odpłatność niektórych świadczeń medycznych, aż 60 proc. respondentów  wybrało tę drugą opcję, a jedynie 26 proc. uznało, że służba zdrowia powinna pozostać opłacana z budżetu w całości. Wśród osób poniżej 34. roku życia liberalne rozwiązanie ma jeszcze więcej zwolenników – 74 proc., a 18 proc. jest temu przeciwnych.

Solvency II sprzyja lepszym szacunkom ryzyka

Dzięki nowym unijnym przepisom możemy mniej płacić za polisy – podaje  „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 26.06.2008 r) . W opinii  Karela  van Hulle, kierownika  działu ubezpieczenia i emerytury przy Komisji Europejskiej, jednym z założeń nowej Dyrektywy Solvency II jest lepsze szacowanie ryzyka przez ubezpieczycieli, co powinno się przełożyć się na obniżenie składek . Karel van Hulle powiedział dziennikowi,  że rozumie obawy niektórych krajów, w tym Polski, co do pozycji lokalnych nadzorów finansowych. Podkreślił  jednak, że założenia Solvency II nie zmierzają do skupienia nadzoru ubezpieczeniowego w rękach konkretnych krajów. Zdaniem van Hulle, nadzór ma się opierać na współpracy. Van Hulle nie wyobraża bowiem sobie sytuacji, aby centrale wielkich ubezpieczycieli miały podejmować decyzje sprzeczne z decyzjami swoich oddziałów w innych krajach.

Koniec Aspecty, wkracza HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Według Sławomira Walerysia, prezesa zarządu  Gerling Polska Życie, najpóźniej 1 lipca br. nastąpi połączenie spółek Gerling Polska Życie i Aspecta Życie pisze „Rzeczpospolita{Nr z 26.06.2008 r.}. Zapowiadana na koniec czerwca br. finalizacja połączenia spółek Gerling Życie i Aspecta Życie jest rezultatem przejęcia Gerlinga przez niemiecki koncern finansowy Talanx. Prawne połączenie  obu spółek stało się możliwe, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego 20 maja 2008 r.  wyraziła zgodę na tę fuzję. Obecnie oba towarzystwa  oczekują na rejestrację połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rezultacie połączenia, Gerling Życie przejmie całą działalność Aspecta Życie, natomiast Aspecta Życie zostanie wykreślona z KRS. Z dniem rejestracji fuzji  w KRS, spółka Gerling Życie, stanie się stroną wszystkich dotychczasowych umów łączących spółkę Aspecta Życie z jej kontrahentami;  przejmie również wszelkie zobowiązania wobec uprawnionych z umów ubezpieczenia. Pozostaną natomiast jeszcze wyzwania organizacyjne, takie jak ujednolicenie systemu księgowego i IT czy umów agencyjnych – twierdzi prezes Waleryś. Nowa firma  będzie funkcjonować  w Polsce pod nazwą HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT