Wprowadzenie pracowniczych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych rozkręci gospodarkę?

Zdaniem Doroty M. Fal, doradcy zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), wprowadzenie  obowiązkowych  pracowniczych  ubezpieczeń  zdrowotnych  spowodowałoby przypływ  dodatkowych  5  mld zł  na   finansowanie ochrony zdrowia określonej grupy pracowników - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.09.2015 r.,).  Jak podkreślała  D.M.Fal  (dyskusja o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych (DUZ) podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy), dzięki temu pracownicy mogliby  pracować wydajniej, a to prowadziłoby  do wzrostu PKB i wzrostu dochodów.  Z kolei w opinii Pawła Kacprzyka, prezesa zarządu  PZU Zdrowie, zaangażowanie do projektu ubezpieczycieli  sprawi, iż  pozyskane w ten sposób pieniądze faktycznie  przyczynią się do poprawy opieki medycznej, a pewności tego  nie daje  wprowadzenie tych środków  do publicznego systemu - pisze dziennik. Natomiast według Sławomira Neumanna, wiceministra zdrowia, tak  konkretnie skierunkowane  pieniądze  mogą spowodować  szybką poprawę ekonomiczną oraz rozkręcić gospodarkę - podaje "Rz."
W opinii Neumanna, konieczna jest jednak zachęta podatkowa dla pracodawców, aby byli tym rozwiązaniem zainteresowani.
Paulina Pogorzelska z Polskiej Spółki Gazownictwa poinformowała zaś,  iż  poprzez wprowadzenie pracowniczych pakietów medycznych w jej firmie  spadła  absencja  związana ze złym stanem zdrowia pracowników o z 6 proc. do 4,33 proc., co doprowadziło firmę do wypracowania oszczędności na poziomie ok. 850 tys. zł.

UOKiK: wkrótce  kolejne decyzje w sprawie polisolokat


Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 04.09.2015 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wkrótce wyda kolejne decyzje w sprawie polisolokat. W opinii prezesa UOKiK Adama Jassera, "postępowania jeszcze trwają, bo wolimy uzyskać najlepszy efekt dla pokrzywdzonych konsumentów w wyniku ugody niż dla zasady wymierzać kary" - pisze gazeta, powołując się na wywiad Adama Jassera dla PAP. Ponadto, szef UOKiK   zapowiedział   wprowadzenie przez UOKiK  tzw. "szczegółowego uzasadnienia zarzutów", które  będzie przesyłane przedsiębiorcom, wobec których prowadzone są postępowania przed urzędem.
Jasser poinformował, iż w UOKiK prowadzi  obecnie kilkanaście postępowań, także w stosunku do kilku z większych graczy na rynku polisolokat.
"Chcemy upewnić się, że decyzje, które wydamy, będą spójne. Kolejna grupa decyzji w sprawie ubezpieczeń z funduszem kapitałowym wkrótce" - przyznaje szef UOKiK  w "Rz".
Zdaniem prezesa Jassera, jednak "nie każda decyzja musi być związana z karami. Naszym celem jest przede wszystkim przywracanie prawidłowego funkcjonowania rynku i szukania sposobu na to, żeby konsumenci nie byli pokrzywdzeni lub żeby ewentualne straty wynikające z łamania ich praw mogły być zrekompensowane. Zadaniem Urzędu nie jest wymierzanie kar, ale zminimalizowanie szkodliwości działań przedsiębiorców, co oznacza uzyskanie od nich jak najlepszych warunków zobowiązań wobec klientów". Jasser zauważa - pisze dziennik - iż  "samo  wydanie decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nie musi prowadzić do poprawy sytuacji pokrzywdzonych, nawet jeśli nałożona kara jest wysoka. Ukarane instytucje masowo odwołują się od nich w sądach, co bardzo przeciąga dochodzenie do sprawiedliwości. Chcemy, żeby konsumenci mieli pożytek z naszych działań teraz, a nie za kilka lat i dlatego staramy się przekonać przedsiębiorców, aby dobrowolnie zaproponowali sposób zrekompensowania konsumentom poniesionych przez nich szkód".
UOKiK od września br. wprowadza nową, ważną procedurę, czyli tzw. szczegółowe uzasadnienie zarzutów. "Przed wydaniem decyzji administracyjnej będziemy przedsiębiorcom mówili - to są dowody, to są zarzuty, planujemy wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa.(...) Przedsiębiorca będzie miał określony czas na odniesienie się do tego - będzie mógł np. przedstawić kontrargumenty, nowe okoliczności czy dowody" - podaje  "Rzeczpospolita".

Będzie obniżenie opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach z UFK ?

Klienci niektórych ubezpieczycieli być może będą mogli  "prawie bez kosztów"  zrezygnować z polis inwestycyjnych. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" (Nr z 09.09.2015 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK)  negocjuje z kilkoma towarzystwami ubezpieczeń na życie w sprawie polis z UFK. Dziennik pisze, iż UOKiK rozmawia z  TUnŻ Europa i Open Life, Generali, Aviva, AXA, PZU Życie, PKO Ubezpieczenia, Aegon i Skandią.
Ponadto, według gazety,. która  powołuje się na nieoficjalne informacje,  UOKiK proponuje  w  zamian za znaczące obniżenie kosztów rezygnacji z „uefek”,  wycofanie kar nałożonych na te towarzystwa ubezpieczeniowe.  I tak, UOKiK ma proponować  firmom, z którymi negocjuje, obniżenie  opłat likwidacyjnych  do ułamka wartości wpłaconych składek. Obciążenie to wyniosłoby nie więcej niż 1,5 tys. zł - informuje "Wyborcza". Według "GW", kilka towarzystw jest gotowych zaakceptować   warunki oferowane przez Urząd,  ale niektórzy ubezpieczyciele gotowi są  zgodzić się jedynie na obniżkę opłat likwidacyjnych co najwyżej o 50 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT