Wysokie wpłaty do UFK w pierwszej połowie br.

Klienci  w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 r.  wpłacili do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych prawie 700 mln zł netto. Przy tym, na koniec czerwca 2011 r.  wartość aktywów zgromadzona w UFK mających formę produktu strukturyzowanego wynosiła 1,9 mld zł - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 08.09.2011 r ) za szacunkami  Analizy Online. Według gazety, saldo wpłat i wypłat osiągnięte w I półroczu br. było o blisko 60 proc. wyższe niż w całym 2010 r., kiedy wyniosło 435 mln zł  i ponad trzykrotnie wyższe niż w 2009 r. Według danych  Polskiej Izby Ubezpieczeń,  w pierwszym półroczu  br. przypis składki do UFK wzrósł o ponad 40 proc., do 5,2 mld zł.. Na rynku UFK nadal  liderem jest Europa TUnŻ (w UFK oferowanych przez firmę klienci zgromadzili ponad 0,9 mld zł). Druga lokatę zajmuje pod tym względem  TUnŻ Warta z 0,5 mld zł składki.  "Wartość aktywów funduszy oferowanych w formie tzw. struktury w Ergo Hestia TUnŻ wyniosła natomiast 0,3 mld zł" - pisze dziennik. W opinii Anny Zalewskiej z  Analizy Online, "produkty strukturyzowane dają nabywcom możliwość uzyskania stopy zwrotu uzależnionej od zmian aktywów bazowych, takich jak indeksy giełdowe, akcje wybranych spółek, kursy walutowe, surowce, czy nawet fundusze inwestycyjne przy określonej ochronie zainwestowanego kapitału ". Zalewska podkreśla,  że polisy inwestycyjne to produkt długoterminowy, który "najlepiej sprawdza w przypadku horyzontu inwestycyjnego o długości kilkunastu lub kilkudziesięciu lat". Zdaniem Małgorzaty Barskiej, członka zarządu ING TFI, UFK "
 stanowią zazwyczaj element długoterminowych programów inwestycyjnych".

Polisa Życie na sprzedaż

Polisa Życie może zmienić właściciela. Na sprzedaż mają bowiem trafić kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka towarzystwo ubezpieczeń i otwarty fundusz emerytalny PTE Polsat  - informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z  08.09.2011 r.). Solorz-Żak oświadczył dziennikarzom, iż  zamierza  się teraz  "skoncentrować na mediach i telekomunikacji. Jestem gotowy oddać współkontrolę nad naszymi aktywami ubezpieczeniowymi i nad OFE".
Według "GU",   za pośrednictwem swoich firm - Grupy  Kapitałowej  Polsat, PAI Media i  Invest Banku , Zygmunt Solorz-Żak kontroluje  ponad 80 proc.  akcji obu  wystawionych na sprzedaż  podmiotów. Biznesmen te aktywa  chce wnieść do nowej spółki - pisze "Ubezpieczeniowa", a  " nie ma planów sprzedaży udziałów w Zespole Elektrowni PAK, nie chce też sprzedawać Invest Banku".
Miliarder już od kilku miesięcy ma negocjować  sprzedaż tych aktywów ze spółką Hawe i Domem Maklerskim IDMSA (sprzedaż ma mieć charakter wiązany). IDM chce  wykorzystać licencję Polisy Życie, "aby móc zaoferować swoim klientom polisy inwestycyjne i produkty strukturyzowane (na wzór Open Life)".
Towarzystwo Ubezpieczeń Polisa - Życie ma  licencję Ministra Finansów na prowadzenie działalności od  26 czerwca 1995 r. W pierwszym półroczu 2011 r. spółka osiągnęła przypis składki na poziomie 59 mln zł, o  51 więcej od uzyskanego w analogicznym okresie 2010 r. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń towarzystwo ma  udział w rynku na poziomie 0,35 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT