Wyznaczony termin przejęcia akcji FinLife przez VIG

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF ) na swoim  czterdziestym  szóstym  posiedzeniu  ostatecznie zdecydowała o  przejęciu  FinLife przez  Vienna Insurance Group (VIG)  - donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  18.04.2008 r.  Nadzór jednogłośnie wyznaczył  do 30 maja 2008 r. maksymalny termin nabycia akcji FinLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc.  głosów na WZA bezpośrednio przez Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group z Austrii i pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt – Vermőgensverwaltung z Austrii.

Żniwa zysków z TU na Życie Europa SA

 TU na Życie EUROPA SA wraz firmą Goldenegg Sp. z o.o. – Niezależni Doradcy Finansowi.
zaoferowała nowy produkt strukturyzowany, przygotowany    w oparciu o światowy koszyk surowców rolnych:  „Żniwa zysków”. Jak podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  18.04.2008 r.,   koncentruje się on na czterech surowcach naturalnych (kukurydza, pszenica, soja i kakao) o strategicznym znaczeniu dla światowego rynku rolnego. Klienci wykorzystać mogą także efekt „tarczy podatkowej”, bowiem zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku kapitałowego. Produkt dostępny jest w złotych, co wyklucza ewentualne ryzyko walutowe inwestora – twierdzi „Ubezpieczeniowa”.  Wysokość zwrotu zainwestowanego kapitału zależy  tutaj od zmian cen produktów rolnych w całym okresie trwania ubezpieczenia. Tytułem premii klient może otrzymać nawet do 90proc.  udziału w średnim przyroście wartości koszyka z ostatnich 9 kwartałów inwestycji i dodatkowy 20 proc. bonus, jeżeli wszystkie surowce po 4 latach osiągną cenę równą bądź wyższą od ich wartości początkowej.  Zdaniem Jacka Podoby, prezesa zarządu TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA,   to słabnący dolar, silna presja inflacyjna oraz  wciąż niestabilna sytuacja na rynkach kapitałowych skłaniają inwestorów do sięgania po innowacyjne i jednocześnie bezpieczne produkty strukturyzowane. Minimalna wpłata na  „Żniwa zysków” wynosi 10 000 zł, zaś horyzont czasowy inwestycji  4 lata.
 
Kolejny  produkt  z  serii „na życie i dożycie”
 
Pramerica Życie, specjalizująca się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, wprowadziła do swojej oferty kolejne ubezpieczenie na życie z emeryturą – produkt, który gromadzi kapitał na starość, a także daje ochronę, jaką jest wypłata świadczenia na wypadek śmierci, choroby śmiertelnej oraz inwalidztwa. Według „Gazety Ubezpieczeniowej” ( www.gu.com.pl ) z  17.04.2008 r., ubezpieczenie to kierowane jest do osób, które pragną zabezpieczyć sobie środki na emeryturę, przy pełnej gwarancji świadczeń. Mogą one  skorzystać  z szerokiej gamy umów dodatkowych w zależności od potrzeb, a także udziału w zysku z inwestycji, który  nie powoduje wzrostu składki, ma natomiast wpływ na podwyższenie sumy ubezpieczenia, kapitału emerytalnego, a także miesięcznej wypłaty.
Ubezpieczenie na życie z emeryturą Pramerica Życie mogą wykupić osoby w wieku 15-55 lat, natomiast świadczenia emerytalne przysługują od wieku 60 lub 65 lat, w zależności od czasu, na jaki została zawarta umowa. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba ubezpieczona ma możliwość decydowania, w jaki sposób jego kapitał emerytalny powinien być wypłacony – może zdecydować się na jednorazową wypłatę kapitału lub na wypłaty miesięczne.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT