Wzrost aktywów UFK

Aktywa  zarządzane  w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w pierwszym półroczu 2009 roku  wzrosły  o 5 proc. do poziomu 27,1 mld zł  - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 31.08.2009 r.) za raportem  sporządzonym przez  Analizy Online.  Jednak  obecna wielkość środków zarządzanych  w ramach UFK jest nadal mniejsza o niemal (-0)8,5 mld  zł  od rekordowego pod tym względem czerwca 2007 r.  Według AO,   wzrost aktywów UFK w pierwszym półroczu br.  jest głównie zasługą sprzyjającej koniunktury na rynku akcji. Nieco ponad 1/3 łącznego wzrostu aktywów zgromadzonych w ramach UFK była pochodną dodatniego salda wpłat i wypłat. W ciągu pierwszego półrocza do funduszy kapitałowych napłynęło łącznie  445 mln zł , gdy  w drugiej połowie 2008 r.  do UFK  klienci wpłacili 383 mln zł - pisze "GU". Udział aktywów sześciu największych towarzystw ubezpieczeniowych w rynku UFK na koniec czerwca 2009 r. stanowił 82 proc., natomiast pierwsza dziesiątka ubezpieczycieli kontrolowała 94 proc. rynku. Natomiast  wzrostu aktywów w pierwszym półroczu br.  nie zdołało zanotować 2 ubezpieczycieli: Warta TUnŻ oraz SKOK Życie,  spośród 22 w tym segmencie rynku firm, monitorowanych przez AO.
i tak, liderem rynku  z udziałem na poziomie 35,6 proc. jest nadal  Aviva TUnŻ, a na drugim miejscu  z udziałem rynkowym w wysokości 15,3 proc., tak jak przed 6 miesiącami znajduje się Aegon TUnŻ. Na  trzecim miejscu jest ING TUnŻ (10,7 proc.), który jako jedyny spośród podmiotów,  znajdujących się na podium odnotował wzrost udziału w rynku.
Największy procentowy przyrost aktywów odnotowało w analizowanym okresie  towarzystwo ubezpieczeniowe Pramerica Życie oraz Europa TUnŻ.

Rynek poszedł ostro w dół

Tylko 13,9 mld zł  składki wobec ubiegłorocznego przypisu 18,7 mld zł   zebrały towarzystwa ubezpieczeń na życie w I półroczu 2009 r. - wynika z szacunków wykonanych na podstawie wyników większych firm z tej branży. To głównie efekt wycofania się kilku spółek z polisolokat -  informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.08.2009 r.). Według "GU", zwłaszcza  dynamiczny wzrost zanotowały towarzystwa, które mają w grupie kapitałowej banki. I tak, największy wzrost odnotowało TU Allianz Życie, w  efekcie  m.in. wysokiej sprzedaży polisolokat,  oferowanych także za pośrednictwem Allianz Banku oraz ubezpieczeń grupowych. TU Allianz Życie po I półroczu  2009 r. zebrał o 135 proc. więcej składek i dzięki temu awansował na 4. pozycję wśród życiowych towarzystw ubezpieczeniowych . Dynamika przyrostu przypisu składki była największa spośród wszystkich ubezpieczycieli życiowych -Dzięki temu towarzystwo awansowało  na 4 miejsce wśród ubezpieczycieli życiowych działających w Polsce. Pierwsza piątka to: PZU Życie, ING, Warta Życie, Allianz Życie i Europa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT