Wzrost świadczeń, spadek zysku towarzystw w I kwartale 2010 r.

W pierwszym kwartale 2010 r.  łączna kwota wypłaconych przez  ubezpieczycieli  odszkodowań i świadczeń wyniosła ponad 10,36 mld zł, w tym  blisko 7 mld zł wypłat było w sektorze życiowym - wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, pokrywających ok. 99 proc. polskiego sektora ubezpieczeniowego. PIU podała - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.06.2010 r.),  że "życiówka", oprócz wyższych kosztów z tytułu świadczeń, odnotowała także  wynik techniczny na poziomie ok. 978 mln zł,  tj. o 18 proc. niższy niż przed rokiem. Ponadto, z danych gromadzonych przez Izbę wynika, iż przypis składki w pierwszych trzech miesiącach br.  w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.  wzrósł w dziale I o  niespełna 4 proc. I tak,  najwyższy wzrost (+23,72 proc.) w stosunku I kw. 2009 r. odnotowano w  ubezpieczeniach  powiązanych  z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ogółem przyniosły one  1,8 mld zł składki wobec 1,45 mld zł rok wcześniej). Jednak w ocenie Polskiej Izby Ubezpieczeń jest za wcześnie, by mówić o odbudowywaniu się portfela produktów inwestycyjnych, którego szczytowa wielkość przypadała na 2008 r.  "GU" podaje, że o  6,29 proc.  wzrosły tez koszty działalności ubezpieczeniowej (z 1,26 mld zł na koniec marca 2009 r. do 1,34 mld zł w I kw. 2010 r.). Wynik techniczny z ubezpieczeń na życie za I kw. 2010 r. wyniósł 1,05 mld zł i był o 18 proc. niższy niż w I kw.2009 r. (1,28 mld zł). Ubezpieczyciele życiowi wypracowali w pierwszych trzech miesiącach br.  zysk w wysokości  978,35 mln zł, o 1,7 proc.  mniejszy niż rok wcześniej (994,86 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT