Wzrosty w ING TU na Życie SA

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po dwóch kwartałach 2008 r. odnotowało ponad 909 mln zł składki przypisanej brutto. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł ponad 111 mln zł, zaś rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto osiągnęły poziom  5 559 507 tys. zł. – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl) z 14.08.2008 r. Ubezpieczyciel wypłacił w tym czasie 229 684 tys. zł odszkodowań brutto i odnotował zysk netto o wartości ponad 88 mln zł , w porównaniu do 86 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Według Jarosława Jamki, członka zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., 909 mln zł składek to więcej o ponad 230 mln zł niż w analogicznym okresie 2007 r. Wzrost ten wynika głównie z większej o ponad 160 mln sprzedaży Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej – ubezpieczenia oferowanego wspólnie z ING Bankiem”. A wynik ten „był możliwy również dzięki konsekwentnemu wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT