Zablokowane aktywa klientów Aegona w funduszu Idea Premium

Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór zgodziła się na zawieszenie wypłat z Idea Premium SFIO do 16 września (łącznie na dwa miesiące, zamiast planowanych początkowo dwóch tygodni). , pod warunkiem że Idea TFI umożliwi jego uczestnikom utworzenie rady inwestorów. Jak podaje "Parkiet"(Nr z 09.08.2012 r.),  po raz pierwszy w historii polskiego rynku funduszy KNF wymogła na TFI utworzenie rady inwestorów. Według dziennika, mogą w niej brać udział inwestorzy reprezentujący ponad 5 proc. ogólnej liczby jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO. Również grupa inwestorów, którzy łącznie przekraczają 5 proc. udziałów w funduszu, może wybrać wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów. Gazeta szacuje, iż  na koniec czerwca br. aktywa klientów Aegona ulokowane w funduszu Idea Premium wynosiły ponad 300 mln zł. To prawie połowa wszystkich aktywów funduszu. "Znacznymi inwestorami są również inni ubezpieczyciele, którzy jednak już wycofali się ze współpracy z Idea TFI – Axa, Skandia i Nordea. Ich interesy mogą być inne niż Aegona" - twierdzi dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT