Zaledwie 6 proc. Polaków wyjeżdża za granicę tylko z EKUZ, bez polisy turystycznej

Każdy ubezpieczony w NFZ Polak może korzystać z nieodpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musi tylko wylegitymować się  Europejską  Kartą  Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).   Tymczasem z Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska wynika - podaje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 15.07.2014 r.) - iż na  zakup ubezpieczenia podróżnego decyduje się 62 proc.  Polaków,  a  zaledwie 6 proc. badanych nie decyduje się na wykupienie polisy z uwagi na ubezpieczenie w NFZ. Warto wiedzieć - przestrzega w portalu Urszula Szwarc, zastępca dyrektora handlowego w Europ Assistance Polska -  z kartą EKUZ  jesteśmy traktowani w odwiedzanym przez nas kraju Unii Europejskiej, jak obywatele właśnie tego kraju, a nie Polski. "Dlatego zawsze przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami finansowania opieki medycznej w kraju, w którym planujemy urlop, by nie było dodatkowych niespodzianek w postaci nieprzewidzianych kosztów" - radzi Szwarc.
Kartę EKUZ można wyrobić składając wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Wyrobienie takiej karty jest nieodpłatne i wydawana jest ona od ręki.
Natomiast polisa ubezpieczenia turystycznego pokryje "wszystkie koszty medyczne w razie nagłego zachorowania, czy nieszczęśliwego wypadku, bez względu na to czy w danym kraju pacjenci współfinansują opiekę medyczną, czy nie. A  więc zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju, czy transportu medycznego, a na  takie usługi nie możemy liczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ - przypomina  "www.prnews.pl".  Ponadto, polisa turystyczna gwarantuje ubezpieczonym "całodobową pomoc w razie kradzieży bagażu, jego zaginięcia, opóźnienia lub odwołania lotu, infolinię, ale przede wszystkim całodobowe wsparcie polskiego Koordynatora Pomocy". Koordynator ułatwia zaś  podróżującym  porozumiewania się w obcym języku oraz  samodzielną organizację pomocy.
Ubezpieczenie podróżne zapewnia także bezgotówkową pomoc, jeśli placówka medyczna ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem.

Coraz więcej polis  z programem rentierskim


Ubezpieczeń inwestycyjnych z systematyczną wypłatą zysków nie ma na rynku wiele, ale pojawiają się nowe propozycje dla kandydatów na rentierów  - informuje "Puls Biznesu" (Nr z 16.07.2014 r.). Jak podaje gazeta, Open Life TU Życie S.A. wprowadziło ostatnio na rynek nowe ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK "Euro Kompas" z systematyczną (co kwartał)  wypłatą  potencjalnych zysków.  .. Sugerowany czas trwania ubezpieczenia  wynosi co najmniej 40 miesięcy - informuje dziennik.
Polisa  z UFK "Euro Kompas"  inwestuje  środki  przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie krajów europejskich - wyjaśnia "PB". Według gazety, odsetki  z inwestycji umożliwiają także produkty  Aviva. I tak ,  wypłatę renty kapitałowej z polisy Aviva można otrzymać raz w miesiącu, raz na kwartał, co pół roku lub co rok (klient ma  możliwość wyboru czasu trwania umowy). Ponadto, program rentierski ze składką regularną zapewnia także  Skandia Życie ( produkt Skandia Benefit).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT