Zapomniane 100 mln zł w spółkach ubezpieczeniowych

Polacy mogli zapomnieć nawet o 2 mld zł zgromadzonych w różnych instytucjach finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych. Najczęściej to pieniądze zgromadzone wcześniej przez zmarłych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 25.02.2010 r.). Przedstawiciele banków czy zakładów ubezpieczeń zgodnie przyznają, że często nie wiedzą o śmierci klienta, dopóki po pieniądze nie zgłosi się spadkobierca z aktem zgonu. Według gazety, w  firmach ubezpieczeniowych zapomniana kwota to około 100 mln zł. I najczęściej są to polisy na życie lub inwestycyjne ze składką jednorazową.  Jak przyznaje w dzienniku  Tomasz Bławat, prezes zarządu ING Życie "w naszej firmie poszukujemy „domu” dla świadczeń za prawie 1 mln zł" . W jego opinii, poszukiwanie właścicieli polis, z których nie odebrano odszkodowań, kończy się sukcesem w 90 proc.

ING TU na Życie: w 2009 r. wzrost zysku, pomimo bardzo wysokiej  dynamice wzrostu  wypłaconych świadczeń i odszkodowań

ING TU na Życie przedstawiło wyniki finansowe za 2009 r. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 24.02.2010 r.). Według "GU", firma zanotowała w ub.r. wzrost zysków i mniejsze koszty. I tak,   ING Życie zebrało łącznie 2 mld 548 mln zł  (3 mld 876 mln zł w 2008 r.)). Ubezpieczyciel tłumaczy spadek przypisu składki mniejszym zaangażowaniem towarzystwa w sprzedaż polisolokat we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Według Tomasza Bławata, prezesa  ING TUnŻ, spółce udało się utrzymać wzrost składki przypisanej brutto z indywidualnych ubezpieczeń na życie ze składką regularną. W 2009 r. wzrósł do 195 mln zł wynik finansowy netto ubezpieczyciela: ze 165 mln zł na koniec grudnia 2008 r.
"Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie wprowadzili bardziej restrykcyjnej polityki kosztowej (koszty ograniczone o blisko 30 mln zł w stosunku do 2008 r.), dużą rolę na tym polu odegrało również zdywersyfikowanie oferty" - twierdzi  Tomasz Bławat. W 2009 r. wzrosły również wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto  z 562 mln zł w 2008 r. do 3164 mln zł w 2009 r.  Spadły natomiast koszty działalności ubezpieczeniowej ING TUnŻ. W ciągu czterech kwartałów 2009 r. wyniosły one 299 mln zł, podczas gdy w r2008 r. osiągnęły  poziom 329 mln zł. Jak pisze "GU",  strategia ING Życie na lata 2010-2015 zakłada wzrost liczby klientów do 1 mln osób (wobec 0,5 mln obecnie) i zwiększenie udziałów rynkowych do 15 proc. Firma zamierza rozwijać długoterminowe ubezpieczenia ochronne i ochronno-inwestycyjne, które  stanowią podstawę biznesu ING Życie. W 2010 r. ING ma poszerzyć  ofertę produktową i skoncentrować się na podwyższeniu poziomu obsługi klientów.

Pramerica TUiR SA  zakończyła  2009 r. na plusie

Pramerica TU i R SA  opublikowało wyniki finansowe za rok 2009 - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 24.02.2010 r.).
Specjalizująca się w sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną. spółka  osiągnęła w ub.r. przychody wyższe w porównaniu z 2008 rokiem  oraz zniwelowała  ujemny  wynik finansowy, który wykazywała jeszcze na koniec II kwartału ub. r. na koniec 2009 r.  Pramerica Życie odnotowała przypis  składki brutto w wysokości 153,86 mln  zł (wzrost  o 23 proc. lepszy od uzyskanego w 2008 r.125,25 mln zł). Towarzystwo zwiększyło także o 16 proc. przypis składki brutto z działalności bezpośredniej, który osiągnął poziom 90,76 mln zł (78,13 mln zł rok wcześniej).  Ubezpieczycielowi udało się także uzyskać dodatni wynik finansowy netto  w wysokości 0,71 mln zł. Według "GU", o  31 proc. wzrosły także koszty działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, które w 2009 r. osiągnęły poziom 88,33 mln zł (67,51 mln zł rok wcześniej). W 2009 r.  Pramerica Życie wypłaciła 37,68 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, to jest  o 31 proc.  więcej  niż po dwunastu miesiącach 2008 roku (29,41 mln zł). Wynik techniczny spółki na koniec grudnia 2009 r.  uplasował się na poziomie 2,52 mln zł (6,38 rok wcześniej). Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki na koniec IV kwartału 2009 r. wyniósł 140 proc,  natomiast wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi osiągnął poziom 384 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT