Złota Szansa II z Nordea TU na Życie

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  wprowadziło  na rynek Nordea Gwarant -  Złotą Szansę II,   kolejny produkt strukturyzowany, oferowany w wersji ze 100 proc. i 98 proc. gwarancją zainwestowanego kapitału. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z  19.07.2012 r.), to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie jest oparte o cenę złota podawaną przez London Gold Market Fixing Ltd.
Konstrukcja tego  trzyletniego produktu przewiduje 12 kwartalnych pomiarów zmian ceny złota, od 14 sierpnia 2012 r., przez 3 lata, z których zostaną wybrane  4 najwyższe (będą one zastąpione współczynnikiem zastąpienia (wartością z przedziału od 5 proc. do 20 proc. dla wariantu z gwarancją 98 proc. oraz w przedziale 5proc. do 15proc. dla wariantu z gwarancją 100 proc.). Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT