Zmiany sposobu wynagradzania życiowych agentów - szukają pracy w firmach doradztwa finansowego

Byli agenci firm ubezpieczeniowych na życie, głównie sprzedawcy produktów inwestycyjnych  szukają pracy u pośredników - podaje "Parkiet"(Nr z 18.07.2009 r.). Do firm doradztwa finansowego napływa coraz większa liczba CV od byłych agentów . Zdaniem gazety, przede wszystkim  chodzi  o pośredników ubezpieczeniowych  Aegona, Axy Życie oraz Allianz Życie. "Parkiet" pisze, powołując się na szefa jednej z firm doradztwa finansowego,  że powodem odchodzenia agentów może być zmiana sposobu ich wynagradzania. Jednak -zauważa gazeta - masowego odchodzenia agentów nie potwierdzają na razie ubezpieczyciele. I tak, w opinii  Beaty Wójcik, rzecznika prasowego  Axy, towarzystwa  stawiają swoim  agentom  wysoką poprzeczkę, tak, że  niektórzy sprzedawcy nie radzą sobie ze stawianymi wymaganiami. Na razie jednak nie można mówić o masowym odchodzeniu pośredników - twierdzi. Allianz podkreśla z kolei, że w ostatnim roku liczba jego agentów nawet się zwiększała.

Gwarant - WIG 20 Dynamika z  Nordea Polska TU na Życie

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  proponuje od 20 lipca br.  grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Nordea Gwarant - WIG 20 Dynamika, powiązane z   indeksem spółek - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 20.07.2009 r.). WIG 20, na którym opiera się polisa. WIG 20 to indeks dwudziestu największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ocenie  ubezpieczyciela, pomimo wzrostów z ostatnich miesięcy, akcje spółek z WIG 20 cały czas są bardzo niedowartościowane, a   silne fundamenty tych spółek zostały potwierdzone przez ich dobre wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. Według Nordea Polska TUnŻ to  właśnie  te duże spółki będą pierwszymi, które skorzystają na ożywieniu gospodarczym. Przy dość silnej polskiej gospodarce sytuacja ta daje możliwości osiągnięcia znaczących zysków. Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika to produkt dwuletni (do 25 września 2011 r.) z  95 proc. gwarancją zainwestowanego kapitału. Subskrybenci Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika nie ponoszą żadnych opłat wstępnych.

Ustawa koszykowa wejdzie w życie

Lech Kaczyński, Prezydent RP  podpisał ustawę koszykową - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 21.07.2009 r.). Prezydent stwierdził przy tym, że rząd przyjmuje jednocześnie pełną odpowiedzialność za skutki tej regulacji. "Będę z uwagą obserwował działania rządu w tym zakresie. W szczególności będę analizował treść wydawanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń." - powiedział Lech Kaczyński. Według nowej ustawy, to  minister zdrowia będzie określał w drodze rozporządzenia, które świadczenia zdrowotne i w jakim stopniu mają być finansowane ze środków publicznych. W opinii Ewy Kopacz, minister zdrowia - pisze dziennik -  ustawa gwarantuje równy dostęp do porad i zabiegów medycznych. A wejście w życie nowych przepisów przyczyni się do racjonalnej wyceny świadczeń zdrowotnych i spowoduje   poprawę  kondycji finansowej  szpitali i przychodni.  Innego zdania niż minister Kopacz były centrale związkowe, które prosiły prezydenta o niepodpisywanie ustawy. Na przykład według  OPZZ,  ustawa wprowadza niejasną i wieloznaczną definicję świadczenia gwarantowanego, przez co może naruszać zasady solidaryzmu społecznego; może doprowadzić do wprowadzenia współpłacenia za świadczenia medyczne.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT