Zniesienie podatku Belki osłabi dynamikę rynku ubezpieczeń na życie ?

W opinii "Gazety Prawnej” (Nr z 06.03.2008 r.), jeśli podatek Belki zostanie zniesiony, towarzystwa ubezpieczeń na życie mogą w 2008 r. zebrać mniej  składki niż w 2007 r. Dziennik podkreśla, że słabnie dynamika wzrostu rynku ubezpieczeń życiowych. Rok  2006 spółki sektora zamknęły ponad 37-proc. wzrostem składek, za 2007 rok wzrost będzie poniżej 20 proc., a na 2008 r.  eksperci prognozują poziom wzrostu pomiędzy  10 a 20 proc., jeśli nie zmienią się warunki zewnętrzne, a przede wszystkim nie zniknie podatek Belki.  Część produktów sprzedawanych w formie polis ubezpieczenia na życie  ma bowiem konstrukcję pozwalająca na wypłatę oszczędzonych środków bez tego podatku, co daje towarzystwom przewagę w stosunku do banków. A te już zorientowały się, że do takich produktów nie potrzebują towarzystwa i na własną rękę wprowadzają takie oferty.
Zdaniem Agnieszki Gocałek, dyrektor biura bancassurance w Grupie PZU, stan środków ulokowanych w produkty strukturyzowane na koniec roku 2007 szacuje się na około 10 mld zł. Ubezpieczyciele liczą też, że będzie rosło zapotrzebowanie na polisy ochronne np. jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych.

CU Życie: najlepszy rok

Dla grupy Commercial Union rok 2007  okazał się być  najlepszym  pod względem wyników sprzedażowych i finansowych – twierdzi „Dziennik”(Nr z 06.03.2008    r.). Łączna wartość aktywów w zarządzaniu wzrosła o 20 proc. do poziomu blisko 55 mld zł, a  sprzedaż grupy w Polsce i na Litwie przekroczyła 6 mld zł , była więc o 60 proc. wyższa  niż przed rokiem. Według gazety, motorem wzrostu były produkty ze składką jednorazową oraz bancassurance. Składka przypisana brutto CU Życie po raz pierwszy przekroczyła 3 mld zł, rosnąc o 28 proc. Firma utrzymała udział w rynku aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na poziomie 34,6 proc. Poprzez bancassurance nowa sprzedaż rosła najszybciej, zgodnie z trendami rynkowymi. Pozyskana składka, 560 mln zł, była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej, głównie dzięki współpracy z BZ WBK i Deutsche Bankiem PBC.
W ub.r. CU Życie wypłaciło klientom ponad 36 tysięcy świadczeń. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci wyniosła ponad 3 mln zł łącznie z ubezpieczenia grupowego i indywidualnego. Natomiast najwyższa wypłacona z  tytułu niezdolności do pracy stanowiła ponad 460 tys. zł, zaś z tytułu opcji poważne zachorowanie – 250 tys. zł.  

Mniej popularne produkty długoterminowe

Mniej osób chce oszczędzać na emeryturę. Giełdowe spadki spowodowały zmianę tendencji na rynku polis na życie. Popularność zdobywają produkty krótkoterminowe – pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 06.03.2008 r.). Według gazety, dotychczas ponad 80 proc. polis sprzedawanych w Polsce przez towarzystwa życiowe, umożliwiało klientom aktywną politykę inwestycyjną, ale na własne ryzyko (bez gwarancji ostatecznego zysku). Obecnie nastąpił wzrost popularności polis strukturyzowanych, w których klient otrzymuje pewne gwarancje, choć już nie może decydować o sposobie inwestowania. Nowy rodzaj polis zazwyczaj sprzedawany jest na 2 – 5 lat, podczas gdy tak popularne wcześniej ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi zakładały oszczędzanie w dużo dłuższym okresie, np. na emeryturę. W opinii Aleksandra Rejmana z firmy konsultingowej Tillinghast z Kolonii, konsekwencją tego jest też skrócenie okresu, na jaki Polacy oszczędzają w firmach ubezpieczeniowych.  

Aktywa UFK powyżej 35,4 mld zł

Wartość aktywów zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) wzrosła w 2007 roku do 35,4 mld zł,  tj. o 28 proc. więcej niż w grudniu 2006 r.) Jednak dynamika ostatniego kwartału była ujemna i wyniosła -2,3 proc. – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com.pl z 07.03.2008 r.) za Analizy Online. Spadek aktywów UFK wynikał głównie ze złej koniunktury na rynkach akcji. Skutków przeceny na światowych giełdach nie zdołało zrekompensować saldo wpłat i umorzeń, które według szacunków autorów opracowania w ostatnich 3 miesiącach było o połowę niższe niż średnia w ciągu trzech pierwszych kwartałów.  Według szacunków Analizy Online,  inwestycje pośrednio lub bezpośrednio związane z warszawską giełdą stanowiły na koniec ub.r. około 45 proc. łącznej wartości środków zgromadzonych w UFK.  Liderem rynku z udziałem na poziomie 33,5 proc. nadal pozostaje CU TUnŻ..  Swoją pozycję w pierwszej dziesiątce umocniła Nordea Życie, w przypadku której kluczem do sukcesu na rynku produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych jest współpraca z Nordea Bank. Powoli, acz konsekwentnie, poprawia swoją pozycję AXA - jeszcze rok temu firma z aktywami UFK na poziomie 133 mln zł zajmowała 14 pozycję, blisko 340 mln zł zgromadzone w UFK na koniec grudnia 2007 r. dało jej miejsce 12.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT