Zrezygnować z polisy czy ją zawiesić ?

Według  prof. Jacka Lisowskiego  z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obecnie Polacy ograniczają wydatki do niezbędnego minimum. Środki przeznaczane  na ochronę są    poniżej średniej UE i stanowią zaledwie 1,9 proc. PKB.  Nastąpiło jeszcze większe wyhamowywanie wydatków na ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.12.2012 r.).  Dziennik radzi, aby w trudnych  czasach nie  rezygnować z ochrony, tylko przyjrzeć się posiadanym produktom i dopasować je do potrzeb i możliwości. Na przykład   zamiast rezygnować z ubezpieczenia    można wystąpić o czasowe zawieszenie wpłat na polisę. Jak podkreśla w gazecie  Paweł Lizak, dyrektor działu indywidualnych ubezpieczeń na życie w Aviva,  "na każdym etapie życia człowiek ma inne potrzeby, również ubezpieczeniowe".   W jego opinii, istotne jest, aby dobrze przeanalizować sytuację i nie kierować się przy podejmowaniu decyzji jedynie kryterium wysokości składki. Towarzystwa  najczęściej raz do roku pozwalają na rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu lub wysokości ochrony ubezpieczeniowej (zmiana składki, sumy ubezpieczenia lub ryzyk dodatkowych), zmianę charakteru produktu na bardziej ochronny lub bardziej inwestycyjny, zawieszenie płatności składki czy częściową wypłatę wartości polisy - twierdzi "Rz".
Dziennik ostrzega, iż  z  punktu widzenia interesów klienta "zakończenie umowy z jednym ubezpieczycielem i zawarcie innej umowy z kolejnym powoduje, że dwukrotnie ponosi on „zaszyte" w konstrukcji produktu początkowe koszty zawarcia umowy, a być może również koszty wczesnego rozwiązania umowy z pierwszą firmą".
Ponadto, towarzystwa  odradzają rezygnację z produktów z UFK na rzecz innych instrumentów finansowych,  także z uwagi na podatkową przewagę polis. W przypadku rachunków, podatek od zysków kapitałowych  jest naliczany i odprowadzany co miesiąc, a w przypadku produktów z UFK staje się on należny dopiero w chwili zakończenia umowy ubezpieczenia lub częściowej z niego wypłaty.
W opinii gazety,  rozwiązanie umowy  ubezpieczenia powinno być opcją ostateczną. "Rzeczpospolita" radzi, aby  agenta  "poprosić o przygotowanie w formie pisemnej analizy korzyści i kosztów posiadanej obecnie polisy i tej, której zakup nam proponuje. Taka analiza i rekomendacja powinna być przez tę osobę podpisana, z podaniem numeru licencji i danych kontaktowych".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT