Życiówka na hamulcu?

Na  spadkach indeksów giełdowych  w 2007 r. towarzystwa ubezpieczeń  na życie mogły stracić co najmniej 1 mld zł – twierdzi „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 12.03.2008 r.), powołując się na  Andrzeja Maciążka, dyrektora biura zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jego zdaniem, giełdowa bessa zmniejszyła popularność ubezpieczeń inwestycyjnych powiązanych z funduszami kapitałowymi, które były w ostatnich latach lokomotywą wzrostu rynku życiowego. Załamanie dynamiki zbioru składki odczuły zwłaszcza firmy  budujące  swoją pozycję w oparciu o polisy inwestycyjne, najczęściej ze składką jednorazową. Na przykład  Aegon zebrał w 2007 r. 2,8 mld zł składki. Jednak przypis składki  mógłby być o 0,5 mld zł wyższy, gdyby firmie udało się utrzymać dynamikę z końca III kwartału 2007 r. – zauważa dziennik. Także Skandia odnotowała  spowolnienie wzrostu. Gdy na koniec III kwartału ub.r. firma miała  wzrost składki  na poziomie 89 proc., to na koniec 2007 roku wzrost spadł do poziomu  63 proc. Spadek wzrostu zanotowała  również  Nordea -  odpowiednio 76 proc.  i 57 proc. Dziennik podkreśla, że giełdowe przeceny dotknęły również tradycyjne towarzystwa. Wyhamowała dynamika ( choć w niewielkim stopniu ) CU, Allianz czy też Amplico.  W opinii ekspertów wyhamowanie w ostatnim kwartale ub.r. jest dopiero początkiem zwolnienia całego rynku, albowiem  polisy inwestycyjne wciąż tracą zainteresowanie klientów – pisze gazeta.  Marcin Mazurek, szef Intelace Research, firmy zajmującej się badaniami rynku finansowego, prognozuje dalszy odwrót od polis inwestycyjnych, a co za tym idzie, spadek dynamiki sprzedaży ubezpieczeń na życie.

AXA z Noble Bankiem

AXA Życie TU S.A.  zaoferowała „Nawigator Zysków”,  produkt inwestycyjny z gwarancją ochrony kapitału, przygotowany we współpracy z Noble Bankiem. Zapewnia on nie tylko 100 proc. gwarancji kapitału, ale dodatkowo daje szansę na osiągnięcie zysków w zasadzie niezależnie od koniunktury rynkowej – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 14.03.2008 r.).  W dniu zakończenia inwestycji klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o udział klienta w zysku, który stanowić będzie wyższa z dwóch wartości: średnia wartość inwestycji w indeksy giełdowe w krajach rozwijających się albo średnia wartość umocnienia się jena japońskiego względem amerykańskiego dolara. Średnia wyliczana jest na podstawie wartości na koniec kolejnych okresów rocznych w trakcie całego okresu ubezpieczenia. Zdaniem Mariusza Hernika, dyrektora Departamentu Bancassurance i Współpracy z Instytucjami Finansowymi AXA Polska S.A , jest to kolejny etap współpracy z bankowym partnerem - wprowadzenie nowej linii produktów z ochroną kapitału.

Zalety polisy posagowej

Ubezpieczenia posagowe, oferowane przez rynek ubezpieczeniowy jako finansowe zabezpieczenie dzieci  mają obok wielu zalet także i zasadnicze wady. Według „Gazety Prawnej”(Nr z 14.03.2008 r.) do  plusów tego typu polis można zaliczyć przede wszystkim  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zarówno uposażonego dziecka jak i osoby wykupującej tego typu ubezpieczenie. Natomiast minusem mogą być – w opinii dziennika – między innymi komplikacje prawne w przypadki otrzymania pieniędzy z polisy przez niepełnoletnie dziecko w sytuacji  śmierci rodzica lub krewnego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT