„NORD topp 5” z banku DnB Nord i MetLife

Bank DnB Nord poszerzył swoją ofertę o przygotowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie produkt „NORD topp 5”. Polisa została przygotowana we współpracy z MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.12.2010 r.). Produkt zakłada   maksymalizację  nieopodatkowanego zysku, wynikającego ze wzrostu 5 topowych spółek (Banco Santander SA, Hyundai Motor Co, Volkswagen AG, GlaxoSmithKline PLC, Procter & Gamble Co) w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnej ochronie części lub całości kapitału.  Maksymalny okres inwestycji to 3 lata (przy potencjale zysku 25,5 proc. lub 74 proc. w 3 lata, co odpowiada lokacie 7,87 proc. lub 20,28 proc. w skali roku). 
Jeśli  wzrost lub utrzymanie notowań dla 5 spółek  nie zostanie spełniony, na koniec inwestycji klient otrzyma zwrot całości lub 90 proc. ulokowanych środków - zgodnie z wybranym przez ubezpieczonego wariantem. NORD topp 5 ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, dzięki czemu zysk z takiej inwestycji nie podlega opodatkowaniu.
Minimalna składka wynosi 5 tys. zł.  W ofercie dostępne są dwa warianty inwestycji:  NORD topp 5  (dla ostrożnych - 100 proc. ochrony kapitału i potencjalna premia 8,5 proc. rocznie oraz  NORD topp 5 II  (dla umiarkowanych optymistów) z 90 proc. ochroną kapitału oraz  potencjalną premią do 28 proc. rocznie.

AXA Życie TU na minusie

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  w pierwszych  trzech kwartałach 2010 r. odnotowała przypis składki  na poziomie  597,9 mln zł i był on  o  ponad 200 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem (394,1 mln zł). Do końca września 2010 udział produktów tradycyjnych w sprzedaży ogółem wyniósł 34 proc., z wyłączeniem polis lokacyjnych, natomiast udział produktów typu unit-linked wyniósł 66 proc. (odpowiednio 28 proc. i 72 proc. na koniec września 2009 roku) - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.12.2010 r.). W opinii "GU", zmiana struktury portfela produktów spowodowana jest przede wszystkim zwiększeniem udziału sprzedaży pozyskanej z kanału typu bancassurance, co jest zgodne z długoterminowymi planami towarzystwa, zakładającymi równowagę pomiędzy produktami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i tradycyjnymi ubezpieczeniami ochronnymi.
Dziewięciomiesięczny wynik finansowy netto towarzystwa życiowego AXA osiągnął poziom minus (– )25,95 mln zł, podczas gdy rok wcześniej rezultat ten wyniósł minus (–)  23,21 mln zł. Według ubezpieczyciela, w głównej mierze był to efekt istotnych nakładów finansowych na rozwój sieci dystrybucji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT