„Światowi Giganci” z Open Life TU Życie

Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty dwuletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Open Life TU Życie - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.07.2012 r.), Produkt zapewnia możliwości inwestycyjne dla osób, które akceptują aktywniejsze formy lokowania pieniędzy, niż w przypadku standardowej lokaty lub konta oszczędnościowego. "Zaletą „Światowych Gigantów” jest gwarancja minimalnego zysku na poziomie 4 proc. w całym okresie ubezpieczenia (24 miesiącach), przy jednoczesnym zachowaniu 100 proc. gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału" - twierdzi "GU".   Minimalna kwota składki wynosi 3 tys. zł. Do naliczania potencjalnego zysku wykorzystany zostaje koszyk 20 globalnych, dobrze rozpoznawalnych marek (m.in. Adidas, Apple, Toyota, Samsung).
Potencjalny zysk naliczany jest codziennie i jego wysokość zależy od tego, czy wszystkie spółki z koszyka znajdą się poniżej czy powyżej ustalonych poziomów wyceny. Maksymalny zysk po 2 latach może wynieść 30 proc - pisze portal.
Do ubezpieczenia można przystąpić do 31 lipca 2012 r.

AEGON Towarzystwo  Ubezpieczeń na Życie S.A. dołączył do portfela 4  globalne fundusze Fidelity

Fidelity Worldwide Investment, jedna z największych na świecie niezależnych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi oferuje od 18 czerwca 2012 r. wspólnie  z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. 4  globalne fundusze Fidelity: ASEAN Fund, Emerging Market Fund, Greater China Fund i Latin America Fund - podaje "Prnews.pl"(www.02.07.2012 r.). "Spółki do portfela wybierane są na podstawie wskaźników, przy czym preferowane są spółki niedowartościowane, które mogą osiągnąć duże i trwałe stopy zwrotu z kapitału własnego, mające dominującą pozycję względem konkurencji w swojej branży" – mówi Nick Price, zarządzający funduszem. I tak, ASEAN Fund nastawiony jest na długoterminowy wzrost wartości. Fundusz inwestuje głównie w akcje notowane na giełdach krajów członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej- pisze portal. Z kolei Emerging Market Fund inwestuje w regionach notujących szybki wzrost gospodarczy, w tym w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej (łącznie z Rosją i Turcją) i Bliskiego Wschodu. Natomiast  Greater China Fund jest funduszem  chińskim, który inwestuje w akcje notowane na giełdach w Hongkongu, Chinach i Tajwanie. LatinAmerica Fund inwestuje zaś w akcje na giełdach Ameryki Łacińskiej.(w portfelu znajduje się zazwyczaj od 50 do 80 spółek z całego spektrum kapitalizacji rynkowej) - zauważa "Prnews.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT