"db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania" podwyższył alokację składki do 10 proc.

Alokacja środków z zadeklarowanej składki na produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy "db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania" Deutsche Bank PBC  w ciągu dwóch pierwszych lat będzie powiększana o 10 proc. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (gu.com.pl z 20.10.2010 r.). Jest to  promocja, która obowiązuje do 31 grudnia 2010 r.  Wartość zadeklarowanych - w chwili przystąpienia do ubezpieczenia – składek powiększana jest automatycznie w momencie wpływu środków z tego tytułu na rachunek klienta. Zwiększoną o 10 proc.  alokacją objęte są również nadpłaty składek wymagalnych w okresie dwóch pierwszych lat - informuje "GU".  Z promocji można skorzystać poprzez sieć oddziałów Deutsche Bank PBC i db kredyt na terenie całego kraju.
"db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania" ,  przygotowany przez Deutsche Bank PBC  we współpracy ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  to produkt z regularną składką w formie grupowego ubezpieczenia na życie, oparty na inwestycjach w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Umożliwia on inwestowanie łącznie w ponad 80 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w fundusze polskie, zagraniczne oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskim i amerykańskim oraz na rynku nieruchomości i surowców.
Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat. Inwestowanie odbywa się poprzez wpłacanie regularnej składki - zależnie od preferencji klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT