Agnieszka Wachnicka doradzi unijnemu nadzorcy

Agnieszka Wachnicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, w biurze Rzecznika Finansowego została członkiem grupy roboczej przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Doświadczenia i wiedza zdobyte w ramach prac takiego zespołu przyczynią się do lepszej ochrony polskich klientów.

ESMA (European Securities and Markets Authority) jest jednym z trzech centralnych organów Unii Europejskiej (obok EBA i EIOPA), regulujących i nadzorujących unijne rynki finansowe. Agnieszka Wachnicka została powołana do Konsultacyjnej Grupy Roboczej przy Stałym Komitecie ds. Ochrony Inwestorów i Pośredników (Investor Protection&Intermediaries Standing Committee). Grupa to ciało doradcze złożone z ekspertów wybranych ze względu na osobiste umiejętności i wiedzę, a nie ze względu na funkcję piastowaną w kraju macierzystym. Zadaniem członków grupy jest wspieranie Komitetu  ESMA w analizie problemów związanych z ochroną klientów rynku kapitałowego i proponowanie możliwych rozwiązań, standardów, rekomendacji czy i regulacji. Grupa może też opracowywać opinie i porady dotyczące obszarów działalności ESMA.

- Gratuluję Agnieszce Wachnickiej tej nominacji. Dzięki jej zaangażowaniu w prace Grupy i całej organizacji ESMA, będziemy mieli lepszy dostęp do informacji nt. zagrożeń interesów inwestorów. Dzięki temu będziemy mogli szybciej przeciwdziałać różnego rodzaju patologiom, zanim zdążą się one pojawić lub rozwinąć na naszym rynku. Poznanie najlepszych praktyk unijnych, pozwoli nam z kolei proponować adekwatne rozwiązania systemowe. Inwestycje na rynkach kapitałowych to obszar który rozwija się bardzo dynamicznie. Nie tylko Polska, ale też inne kraje dostrzegają problemy związane z szeroko pojętym tzw. rynkiem Forex czy rozwojem kryptowalut. Liczę, że doświadczenia zdobyte w pracach ESMA przyczynią się do lepszej ochrony klientów na naszym rynku - mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

14 lipca 2017

 

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT