Analiza skarg wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych wskazuje, że jednym z istotnych problemów podnoszonych przez poszkodowanych jest ustalanie przez zakłady ubezpieczeń wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne z tytułu OC w oparciu o ceny części alternatywnych w sytuacji, gdy poszkodowany nie wyraził na to zgody, a wymianie lub naprawie podlegają oryginalne części zamienne pochodzące od producenta

Istniejące rozbieżności w ocenie dopuszczalności stosowania przez ubezpieczycieli wyżej wskazanej praktyki powodują konieczność przedstawienia przez Rzecznika Ubezpieczonych stanowiska w sprawie prawnych aspektów dopuszczalności zastosowania cen części alternatywnych przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę komunikacyjną z tytułu OC posiadaczy.
 
 
 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT