Konferencja "Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania" - Warszawa, 11 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania". To temat który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. W wyniku doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego trwają poszukiwania rozwiązań dopasowanych do zmienionych realiów rynku finansowego oraz nowego rozumienia relacji pomiędzy stanem i sposobem ochrony konsumenta a stabilnością systemu finansowego. Dotyczy to także naszego kraju.

W trakcie konferencji z udziałem zagranicznych gości dokonano przeglądu najnowszych doświadczeń międzynarodowych w zakresie systemów ochrony konsumentów na rynku finansowym, funkcjonujących modeli i wyzwań oraz oceniono możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, które prezentujemy poniżej.

 

Program konferencji


 

- NOWY PARADYGMAT OCHRONY KONSUMENTÓW NA RYNKACH FINANSOWYCH - Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska

- POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH NA RYNKU FINANSOWYM: DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE - Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego, Dyrektor Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

- ROLA BANKÓW CENTRALNYCH W OCHRONIE KONSUMENTÓW NA RYNKU FINANSOWYM - Dr Milena Kabza, Politechnika Warszawska

- EWOLUCJA BRYTYJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY KONSUMENTÓW NA RYNKACH FINANSOWYCH - Caroline Mitchell, Lead Ombudsman, Financial Ombudsman Service, UK

- SYSTEM OCHRONY KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH WE FRANCJI: DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA - Prof. Mariola Lemonnier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dr Michał Mariański, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- OCHRONA KONSUMENTÓW W SEKTORZE  FINANSOWYM W NIEMCZECH: INSTYTUCJE, MODELE, PROBLEMY - Ursula Gerold, Bafin, Departament Ochrony Konsumentów, Niemcy

- CYFROWE PLATFORMY OBSŁUGI KLIENTA - POTRZEBA REGULACJI KONSUMENCKICH? - Dr Marcin Kotarba, Politechnika Warszawska

- FINTECH - CZY NA PEWNO PO STRONIE KONSUMENTA? - Dr Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium.biz

- ROZWÓJ FINTECH Z PERSPEKTYWY OCHRONY KONSUMENTA - Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

 

 

 

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT